Bạn chưa biết chọn loại máy nào?
Gọi 0979-408-428 để nhận tư vấn
Máy nén khí Fusheng SA
Máy nén khí Fusheng SA
Trục vít có dầu, công suất từ 7.5 - 200 kW
Máy nén khí Kobelion VS Large
Máy nén khí Kobelion VS Large
Trục vít có dầu, công suất từ 110 - 250 kW
Máy nén khí Kobelion AG Large
Máy nén khí Kobelion AG Large
Trục vít có dầu, công suất từ 110 - 250 kW
Máy nén khí Kobelion SG
Máy nén khí Kobelion SG
Trục vít có dầu, công suất từ 15 - 90 kW
Trở lại phía trên đầu
Zalo