Tháp giải nhiệt

Bạn chưa biết chọn loại máy nào?
Gọi 0979-408-428 để nhận tư vấn
Tháp giải nhiệt Alpha APC
Tháp giải nhiệt Alpha APC
Công suất từ 39.000 - 780.000 Kcal/hr
Trở lại phía trên đầu
Zalo