Chiller KuenLing KHAW
Chiller KuenLing KHAW
Gió giải nhiệt, công suất lạnh từ 14 - 175 kW
Chiller KuenLing KHOW
Chiller KuenLing KHOW
Nước giải nhiệt, công suất lạnh từ 17.45 - 209.34 kW
Chiller KuenLing KLAW
Chiller KuenLing KLAW
Gió giải nhiệt, công suất lạnh từ 151 - 726 kW
Chiller KuenLing KLSW
Chiller KuenLing KLSW
Nước giải nhiệt, công suất lạnh từ 127 - 1251 kW
Máy nén khí Fusheng SA
Máy nén khí Fusheng SA
Trục vít có dầu, công suất từ 7.5 - 200 kW
Máy nén khí Fusheng SWV
Máy nén khí Fusheng SWV
Trục vít không dầu, công suất từ 15 - 37 kW
Máy nén khí Kobelion AG Large
Máy nén khí Kobelion AG Large
Trục vít có dầu, công suất từ 110 - 250 kW
Máy nén khí Kobelion FE
Máy nén khí Kobelion FE
Trục vít không dầu, công suất từ 22 - 55 kW
Máy nén khí Kobelion SG
Máy nén khí Kobelion SG
Trục vít có dầu, công suất từ 15 - 90 kW
Máy nén khí Kobelion VS Large
Máy nén khí Kobelion VS Large
Trục vít có dầu, công suất từ 110 - 250 kW
Tháp giải nhiệt Alpha APC
Tháp giải nhiệt Alpha APC
Công suất từ 39.000 - 780.000 Kcal/hr
Zalo