Van bi Hydac KHB series

Ball valve Hydac KHB
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Hydac

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Van bi (Ball valve). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Van bi Ball valve Hydac KHB series của Đức, được sử dụng để kiểm soát lưu lượng và áp suất của dòng chảy chất lỏng.

Với đặc tính chống rò rỉ và vận hành nhanh chóng, van bi là một trong những linh kiện phổ biến trong các ngành công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Đường kính: Tùy model
Khối lượng: Tùy model
Thương hiệu: Hydac
Xuất xứ TH: Đức

Tên gọi khác của sản phẩm:

Ball valve Hydac KHB series

Ball valve Hydac KHB-01, KHB-06, KHB-08 series

KHB-01-1114
KHB-06LR-1112
KHB-06LR-1114
KHB-06LR-1314
KHB-06LR-3312
KHB-06LR-3314
KHB-06NPT-111114
KHB-06NPT-1112
KHB-06NPT-1114
KHB-06NPT-1115
KHB-06NPT-1185
KHB-06NPT-3314
KHB-06SAE-1112
KHB-06SAE-1114
KHB-06SAE-1134
KHB-06SAE-1184
KHB-06SAE-1314
KHB-06SAE-1385
KHB-08LR-1112
KHB-08LR-1114
KHB-08LR-1133
KHB-08LR-1314
KHB-08LR-3312
KHB-08LR-3314
KHB-08SR-1112
KHB-08SR-1114
KHB-08SR-1133
KHB-08SR-1314
KHB-08SR-3312
KHB-08SR-3314
...............

Ball valve Hydac KHB-1 ~ KHB-9 series

KHB-1-11/16UN
KHB-1-14UNS
KHB-1-3/16UN
KHB-1-7/16UN
KHB-4-F3
KHB-9/16UNF-ORFS
...............

Ball valve Hydac KHB-10 ~ KHB-18 series

KHB-10-1114
KHB-10LR-1112
KHB-10LR-1114
KHB-10LR-1133
KHB-10LR-1314
KHB-10LR-3312
KHB-10LR-3314
KHB-10NPT-111114
KHB-10NPT-1112
KHB-10NPT-1114
KHB-10NPT-1115
KHB-10NPT-3314
KHB-10NPT-3382
KHB-10SAE-1112
KHB-10SAE-1114
KHB-10SAE37-1114
KHB-10SR-1112
KHB-10SR-1114
KHB-10SR-1314
KHB-10SR-3312
KHB-10SR-3314
KHB-11/16UN-ORFS
KHB-12/16-SO760
KHB-12/16-SO770
KHB-12LR-1112
KHB-12LR-1114
KHB-12LR-1133
KHB-12LR-1314
KHB-12LR-3312
KHB-12LR-3314
KHB-12SR-1112
KHB-12SR-1114
KHB-12SR-1133
KHB-12SR-1212
KHB-12SR-1314
KHB-12SR-3312
KHB-12SR-3314
KHB-12SR-3384
KHB-13/16UN-ORFS
KHB-14SR-1112
KHB-14SR-1114
KHB-14SR-1314
KHB-14SR-3312
KHB-14SR-3314
KHB-15-F3
KHB-15LR-1112
KHB-15LR-1114
KHB-15LR-1314
KHB-15LR-3312
KHB-15LR-3314
KHB-16-1214
KHB-16-F3
KHB-16-F3/F6
KHB-16-F6
KHB-16-SO760
KHB-16/20-F3
KHB-16/20-F3/F6
KHB-16/20-F6
KHB-16F3-11141
KHB-16NPT-111114
KHB-16NPT-1112
KHB-16NPT-1114
KHB-16NPT-1115
KHB-16NPT-1133
KHB-16NPT-1134
KHB-16NPT-1185
KHB-16NPT-1314
KHB-16NPT-1334
KHB-16NPT-3314
KHB-16NPT/SAE
KHB-16S-1212
KHB-16SAE-1112
KHB-16SAE-1114
KHB-16SAE-1312
KHB-16SR-111114
KHB-16SR-1112
KHB-16SR-1114
KHB-16SR-1133
KHB-16SR-1134
KHB-16SR-1212
KHB-16SR-1214
KHB-16SR-1312
KHB-16SR-1314
KHB-16SR-3312
KHB-16SR-3314
KHB-16SR-3382
KHB-16SR-3384
KHB-18L-1112
KHB-18LR-1112
KHB-18LR-1114
KHB-18LR-1212
KHB-18LR-1314
KHB-18LR-3312
KHB-18LR-3314
...............

Ball valve Hydac KHB-20 ~ KHB-28 series

KHB-20-1212
KHB-20-1214
KHB-20-F3
KHB-20-F3/F6
KHB-20-F6
KHB-20/25-SO760
KHB-20/25-SO770
KHB-20F3-13341
KHB-20NPT-111114
KHB-20NPT-1112
KHB-20NPT-1114
KHB-20NPT-1314
KHB-20NPT-1334
KHB-20NPT-3314
KHB-20SAE-1112
KHB-20SAE-1114
KHB-20SAE-1184
KHB-20SAE-1314
KHB-20SAE-1334
KHB-20SR-1112
KHB-20SR-1114
KHB-20SR-1133
KHB-20SR-1134
KHB-20SR-1212
KHB-20SR-1214
KHB-20SR-1314
KHB-20SR-3312
KHB-20SR-3314
KHB-22LR-1112
KHB-22LR-1114
KHB-22LR-1133
KHB-22LR-1212
KHB-22LR-1314
KHB-22LR-3312
KHB-22LR-3314
KHB-22LR-3334
KHB-25-1212
KHB-25-F3
KHB-25-F3/F6
KHB-25-F6
KHB-25-G
KHB-25F3-1112
KHB-25NPT-111114
KHB-25NPT-1112
KHB-25NPT-1114
KHB-25NPT-1185
KHB-25NPT-1312
KHB-25NPT-1333
KHB-25NPT-3314
KHB-25SAE-1112
KHB-25SAE-1114
KHB-25SR-1112
KHB-25SR-11121
KHB-25SR-1114
KHB-25SR-1133
KHB-25SR-1212
KHB-25SR-1214
KHB-25SR-1314
KHB-25SR-3312
KHB-25SR-3314
KHB-25SR-DN20
KHB-28LR-1112
KHB-28LR-1114
KHB-28LR-1133
KHB-28LR-1314
KHB-28LR-3312
KHB-28LR-3314
...............

Ball valve Hydac KHB-30 ~ KHB-38 series

KHB-30SR-111114
KHB-30SR-1112
KHB-30SR-1114
KHB-30SR-1133
KHB-30SR-1212
KHB-30SR-1214
KHB-30SR-1314
KHB-30SR-3312
KHB-30SR-3314
KHB-30SR-3384
KHB-30SR-DN25
KHB-32-1114
KHB-32-F3
KHB-35LR-1112
KHB-35LR-1114
KHB-35LR-1134
KHB-35LR-1314
KHB-38SR
KHB-38SR-1112
KHB-38SR-1114
KHB-38SR-1212
KHB-38SR-1214
KHB-38SR-1314
...............

Ball valve Hydac KHB-40 ~ KHB-50 series

KHB-40-F3
KHB-40-F6
KHB-42LR-1112
KHB-50-F3
KHB-50-F6
...............

Ball valve Hydac KHB-DKO, KHB-F series

KHB-DKO-08LR
KHB-DKO-08SR
KHB-DKO-1
KHB-DKO-10LR
KHB-DKO-11/16UN
KHB-DKO-12LR
KHB-DKO-13/16UN
KHB-DKO-15LR
KHB-DKO-22LR
KHB-DKO-28LR
KHB-DKO-30SR
KHB-DKO-9/16UNF
KHB-F6-20
...............

Ball valve Hydac KHB-G series

KHB-G1-1
KHB-G1-1/4
KHB-G1-111114
KHB-G1-1112
KHB-G1-1114
KHB-G1-1133
KHB-G1-1212
KHB-G1-1214
KHB-G1-1314
KHB-G1-1333
KHB-G1-3312
KHB-G1-3314
KHB-G1/2-1
KHB-G1/2-111114
KHB-G1/2-1112
KHB-G1/2-1114
KHB-G1/2-1133
KHB-G1/2-1134
KHB-G1/2-1212
KHB-G1/2-1214
KHB-G1/2-1312
KHB-G1/2-1314
KHB-G1/2-1333
KHB-G1/2-3312
KHB-G1/2-3314
KHB-G1/4-1112
KHB-G1/4-1114
KHB-G1/4-1133
KHB-G1/4-1212
KHB-G1/4-1314
KHB-G1/4-3312
KHB-G1/4-3314
KHB-G1/8-1112
KHB-G1/8-1114
KHB-G1/8-1314
KHB-G1/8-3312
KHB-G1/8-3314
KHB-G11/2-1112
KHB-G11/2-1114
KHB-G11/4-1112
KHB-G11/4-1114
KHB-G11/4-1133
KHB-G11/4-1212
KHB-G11/4-1314
KHB-G2-1112
KHB-G3/4-1
KHB-G3/4-111114
KHB-G3/4-1112
KHB-G3/4-1114
KHB-G3/4-1133
KHB-G3/4-1134
KHB-G3/4-1212
KHB-G3/4-1314
KHB-G3/4-1333
KHB-G3/4-3312
KHB-G3/4-3314
KHB-G3/4-3334
KHB-G3/4-DN20
KHB-G3/8
KHB-G3/8-111114
KHB-G3/8-1112
KHB-G3/8-1114
KHB-G3/8-1133
KHB-G3/8-1134
KHB-G3/8-1212
KHB-G3/8-1314
KHB-G3/8-3312
KHB-G3/8-3314
KHB-G32-1212
KHB-GI-1212
...............

Ball valve Hydac KHB3K series

KHB3K-06/10
KHB3K-06LR-L
KHB3K-06LR-T
KHB3K-06NPT-L
KHB3K-08LR-L
KHB3K-08LR-T
KHB3K-08SR-L
KHB3K-10LR-L
KHB3K-10SR-L
KHB3K-12LR
KHB3K-12LR-L
KHB3K-12SR-L
KHB3K-14SR-L
KHB3K-15LR-L
KHB3K-16
KHB3K-16NPT-L
KHB3K-16SAE-L
KHB3K-16SR-L
KHB3K-18LR-L
KHB3K-20
KHB3K-20/25
KHB3K-20NPT-L
KHB3K-20SAE-L
KHB3K-20SR-L
KHB3K-20SR-T
KHB3K-22LR-L
KHB3K-22LR-T
KHB3K-25NPT-L
KHB3K-25SAE-L
KHB3K-25SR-L
KHB3K-25SR-T
KHB3K-28LR-L
KHB3K-30SR-L
KHB3K-35LR-L
KHB3K-38SR-L
KHB3K-42LR-L
KHB3K-G1-L
KHB3K-G1-T
KHB3K-G1/2-L
KHB3K-G1/2-T
KHB3K-G1/4-L
KHB3K-G1/8-L
KHB3K-G11
KHB3K-G11/2-L
KHB3K-G11/4-L
KHB3K-G2-L
KHB3K-G3/4-L
KHB3K-G3/4-T
KHB3K-G3/8-L
KHB3K-G3/8-T
...............

Ball valve Hydac KHBF, KHBG series

KHBF-016-PN160
KHBF-016-PN315
KHBF-020-11146
KHBF-020-PN040
KHBF-025-PN040
KHBF-025-PN160
KHBF-025-PN250
KHBF-025-PN315
KHBG-15-F6
KHBG-16-F3
KHBG-16-F6
KHBG-20-F3
KHBG-20-F6
KHBG-25-F3
KHBG-25-F6
KHBGS-16-F3
KHBGS-16-F6
KHBGS-20-F3
KHBGS-20-F6
KHBGS-25-F3
KHBGS-25-F6
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo