Contactor Abb AF series

Contactor Abb AF
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Abb

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Contactor. Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Công tắc tơ Contactor Abb AF series của Thụy Sĩ, sử dụng để bật và cắt dòng điện cung cấp cho hệ thống máy móc công nghiệp với tải điện lớn.

Contactor cũng tương tự như rơ le, nhưng được sử dụng cho các thiết bị lớn hơn, với cường độ dòng điện và điện áp cao hơn.

Xem thêm về Contactor

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Công suất: Tùy model
Điện áp: Tùy model
Dòng điện: Tùy model
Thương hiệu: Abb
Xuất xứ TH: Thụy Điển

Tên gọi khác của sản phẩm:

Công tắc tơ Abb AF series

Contactor Abb AF09 series

AF09-22-00
AF09-30-01
AF09-30-10
AF09-30-22
AF09-40-00
AF09M-30-22
AF09MZ-30-22
AF09N00-30-01
AF09N00-30-10
AF09N00M-3022-11
AF09N00M-3022-12
AF09N00M-3022-13
AF09N00M-3022-14
AF09N00M-3022-41
AF09N00R-3022-11
AF09N00R-3022-12
AF09N00R-3022-13
AF09N00R-3022-14
AF09N00R-3022-41
AF09N00Z-30-01
AF09N00Z-30-10
AF09N00ZM-3022-13
AF09N00ZM-3022-21
AF09N00ZM-3022-22
AF09N00ZM-3022-23
AF09N00ZR-30-22
AF09N00ZR-3022-13
AF09N00ZR-3022-21
AF09N00ZR-3022-22
AF09N00ZR-3022-23
AF09R-30-22
AF09RZ-30-22
AF09Z-22-00
AF09Z-30-01
AF09Z-30-10
AF09Z-30-22
AF09Z-40-00
AF09ZM-30-22
AF09ZR-30-22
...............

Contactor Abb AF12 series

AF12-30-01
AF12-30-10
AF12-30-22
AF12M-30-22
AF12MZ-30-22
AF12N0-30-01
AF12N0-30-10
AF12N0M-3022-11
AF12N0M-3022-12
AF12N0M-3022-13
AF12N0M-3022-14
AF12N0M-3022-41
AF12N0R-3022-11
AF12N0R-3022-12
AF12N0R-3022-13
AF12N0R-3022-14
AF12N0R-3022-41
AF12N0Z-30-01
AF12N0Z-30-10
AF12N0ZM-3022-21
AF12N0ZM-3022-22
AF12N0ZM-3022-23
AF12N0ZR-3022-21
AF12N0ZR-3022-22
AF12N0ZR-3022-23
AF12R-30-22
AF12RZ-30-22
AF12Z-30-01
AF12Z-30-10
AF12Z-30-22
AF12ZM-30-22
AF12ZR-30-22
...............

Contactor Abb AF16 series

AF16-22-00
AF16-30-01
AF16-30-10
AF16-30-22
AF16-40-00
AF16M-30-22
AF16MZ-30-22
AF16R-30-22
AF16RZ-30-22
AF16Z-22-00
AF16Z-30-01
AF16Z-30-10
AF16Z-30-22
AF16Z-40-00
AF16ZM-30-22
AF16ZR-30-22
...............

Contactor Abb AF26 series

AF26-22-00
AF26-30-00
AF26-30-11
AF26-30-22
AF26-40-00
AF26M-30-02
AF26M-30-22
AF26MZ-30-02
AF26N1-30-00
AF26N1M-3002-11
AF26N1M-3002-12
AF26N1M-3002-13
AF26N1M-3002-14
AF26N1M-3002-41
AF26N1M-3022-11
AF26N1M-3022-12
AF26N1M-3022-13
AF26N1M-3022-14
AF26N1M-3022-41
AF26N1R-3002-11
AF26N1R-3002-12
AF26N1R-3002-13
AF26N1R-3002-14
AF26N1R-3002-41
AF26N1R-3022-11
AF26N1R-3022-12
AF26N1R-3022-13
AF26N1R-3022-14
AF26N1R-3022-41
AF26N1Z-30-00
AF26N1ZM-3002-21
AF26N1ZM-3002-22
AF26N1ZM-3002-23
AF26N1ZM-3022-21
AF26N1ZM-3022-22
AF26N1ZM-3022-23
AF26N1ZR-3002-21
AF26N1ZR-3002-22
AF26N1ZR-3002-23
AF26N1ZR-3022-21
AF26N1ZR-3022-22
AF26N1ZR-3022-23
AF26R-30-02
AF26R-30-22
AF26RZ-30-02
AF26Z-22-00
AF26Z-30-00
AF26Z-30-11
AF26Z-30-22
AF26Z-40-00
AF26ZM-30-02
AF26ZM-30-22
AF26ZR-30-02
AF26ZR-30-22
...............

Contactor Abb AF30, AF38 series

AF30-30-00
AF30-30-11
AF30-30-22
AF30M-30-02
AF30M-30-22
AF30MZ-30-02
AF30R-30-02
AF30R-30-22
AF30RZ-30-02
AF30Z-30-00
AF30Z-30-11
AF30Z-30-22
AF30ZM-30-02
AF30ZM-30-22
AF30ZR-30-02
AF30ZR-30-22
AF38-22-00
AF38-30-00
AF38-30-11
AF38-30-22
AF38-40-00
AF38Z-22-00
AF38Z-30-00
AF38Z-30-11
AF38Z-30-22
AF38Z-40-00
...............

Contactor Abb AF40, AF45 series

AF40-30-00
AF40-30-11
AF40-30-22
AF40M-30-22
AF40N2-30-11
AF40N2M-30-22
AF40N2M-3022-11
AF40N2M-3022-12
AF40N2M-3022-13
AF40N2M-3022-14
AF40N2M-3022-41
AF40N2R-30-22
AF40N2R-3022-11
AF40N2R-3022-12
AF40N2R-3022-13
AF40N2R-3022-14
AF40N2R-3022-41
AF40R-30-22
AF45-22-00
AF45-40-00
...............

Contactor Abb AF50, AF52, AF63, AF65 series

AF50-30-11
AF50-40-00
AF50M-30-11
AF50N2-30-11
AF50R-30-11
AF52-30-00
AF52-30-11
AF52-30-22
AF52M-30-22
AF52R-30-22
AF63-30-11
AF63M-30-11
AF63R-30-11
AF65-30-00
AF65-30-11
AF65-30-22
AF65M-30-22
AF65R-30-22
...............

Contactor Abb AF75, AF80, AF95, AF96 series

AF75-22-00
AF75-30-11
AF75-40-00
AF75-40-11
AF75M-30-11
AF75N3-30-11
AF75R-30-11
AF80-30-00
AF80-30-11
AF80-30-22
AF80M-30-22
AF80N3-30-11
AF80N3M-3022-11
AF80N3M-3022-12
AF80N3M-3022-13
AF80N3M-3022-14
AF80N3M-3022-41
AF80N3R-3022-11
AF80N3R-3022-12
AF80N3R-3022-13
AF80N3R-3022-14
AF80N3R-3022-41
AF80R-30-22
AF95-30-11
AF95B-30-11
AF95B-30-11RT
AF95M-30-11
AF95R-30-11
AF96-30-00
AF96-30-11
AF96-30-22
AF96M-30-22
AF96R-30-22
...............

Contactor Abb AF110 - AF190 series

AF110-30-11
AF110B-30-11
AF110B-30-11RT
AF110M-30-11
AF110R-30-11
AF116-30-00
AF116-30-00B
AF116-30-11
AF116-30-11B
AF116-30-22
AF116-30-22B
AF116M-30-22
AF116R-30-22
AF140-30-00
AF140-30-00B
AF140-30-11
AF140-30-11B
AF140-30-22
AF140-30-22B
AF140M-30-22
AF140N4-30-11
AF140N4-30-11B
AF140N4M-30-22
AF140N4M-3022-11
AF140N4M-3022-12
AF140N4M-3022-13
AF140N4M-3022-14
AF140N4R-30-22
AF140N4R-3022-11
AF140N4R-3022-12
AF140N4R-3022-13
AF140N4R-3022-14
AF140R-30-22
AF145-30-11
AF145B-30-11
AF145B-30-11RT
AF145M-30-11
AF145R-30-11
AF146-30-00
AF146-30-00B
AF146-30-11
AF146-30-11B
AF146-30-22
AF146-30-22B
AF185-30-11
AF185B-30-11
AF185B-30-11RT
AF185M-30-11
AF185R-30-11
AF190-30-00
AF190-30-11
AF190-30-22
AF190M-30-22
AF190R-30-22
...............

Contactor Abb AF205, AF210, AF260, AF265 series

AF205-30-00
AF205-30-11
AF205-30-22
AF205M-30-22
AF205R-30-22
AF210-30-11
AF210B-30-11
AF210B-30-11RT
AF210M-30-11
AF210R-30-11
AF260-30-11
AF260B-30-11
AF260B-30-11RT
AF260M-30-11
AF260R-30-11
AF265-30-00
AF265-30-11
AF265-30-22
AF265M-30-22
AF265N5-30-11
AF265N5M-3022-11
AF265N5M-3022-12
AF265N5M-3022-13
AF265N5M-3022-14
AF265N5R-3022-11
AF265N5R-3022-12
AF265N5R-3022-13
AF265N5R-3022-14
AF265R-30-22
...............

Contactor Abb AF300 - AF580 series

AF300-30-11
AF300B-30-11
AF300B-30-11RT
AF300M-30-11
AF300R-30-11
AF305-30-00
AF305-30-11
AF305-30-22
AF305M-30-22
AF305R-30-22
AF370-30-00
AF370-30-11
AF370-30-22
AF370M-30-22
AF370R-30-22
AF400-30-11
AF400-30-22
AF400M-30-11
AF400M-30-22
AF400R-30-11
AF400R-30-22
AF460-30-11
AF460-30-22
AF460M-30-11
AF460N6-30-11
AF460N6-3011-68
AF460N6-3011-69
AF460N6-3011-70
AF460N6-3011-71
AF460N6M-11-68
AF460N6M-11-69
AF460N6M-11-70
AF460N6M-11-71
AF460N6R-11-68
AF460N6R-11-69
AF460N6R-11-70
AF460N6R-11-71
AF460R-30-11
AF580-30-11
AF580-30-22
AF580M-30-11
AF580R-30-11
...............

Contactor Abb AF750 series

AF750-30-11
AF750-30-22
AF750M-30-11
AF750N7-30-11
AF750N7-3011-68
AF750N7-3011-69
AF750N7-3011-70
AF750N7-3011-71
AF750N7M-11-68
AF750N7M-11-69
AF750N7M-11-70
AF750N7M-11-71
AF750N7R-11-68
AF750N7R-11-69
AF750N7R-11-70
AF750N7R-11-71
AF750R-30-11
...............

Contactor Abb AF1250 - AF2850 series

AF1250-30-11
AF1250-30-22
AF1350-30-11
AF1350-30-22
AF1350T-30-11
AF1650-30-11
AF1650-30-22
AF1650N8-30-11
AF1650N83011-70
AF1650T-30-11
AF2050-30-11
AF2050-30-22
AF2050T-30-11
AF2650-30-11
AF2650-30-22
AF2650T-30-11
AF2850-30-11
AF2850-30-22
AF2850T-30-11
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo