Contactor Togami series

Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Togami

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Contactor. Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Công tắc tơ Contactor Togami series của Nhật Bản, có chức năng bật và ngắt dòng điện có dòng điện cao cho hệ thống máy móc công nghiệp.

Xem thêm về Contactor

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Công suất: Tùy model
Điện áp: Tùy model
Thương hiệu: Togami
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Tên gọi khác của sản phẩm:

Công tắc tơ Togami series

Contactor Togami CLK series

CLK-10U-P4S3
CLK-10UT-P4
CLK-15H
CLK-15H31-P4B
CLK-15H31-P4BL
CLK-15H40-P4B
CLK-15HT40-P12B
CLK-15J
CLK-15J0TC
CLK-15J02-P15A
CLK-15J20-P6A
CLK-15J20-P6C
CLK-15J31-P6
CLK-15J31-P6A
CLK-15J31-P6C
CLK-15J31-P12A
CLK-15J31C
CLK-15J40-P6C
CLK-15J40-S642C
CLK-15J40C
CLK-15J40C-110V
CLK-15JC
CLK-15JF
CLK-15JF31C
CLK-15JF40-L3C
CLK-15JF40C
CLK-15JFC
CLK-15JGT40-P6A
CLK-15JGTC
CLK-15JT-3C
CLK-15JT31-P12
CLK-15JT31-P12A
CLK-15JT40-P12A
CLK-15JTC
CLK-15JTH40-P6A
CLK-20J
CLK-20J-P6
CLK-20J-P17
CLK-20JGTC
CLK-20JT-3C
CLK-20JT-P12
CLK-20JTC
CLK-20J 
CLK-25H-P4
CLK-25HK-P4
CLK-25J-P6
CLK-25J2
CLK-25J3
CLK-25J3T
CLK-25J201
CLK-25JF2
CLK-25U-P4
CLK-26J
CLK-26J-P6
CLK-26J-S568
CLK-26J-S642
CLK-26JGTC
CLK-26JT-3C
CLK-26JTC
CLK-26JTC 
CLK-26J 
CLK-28J
CLK-28J-s664
CLK-28JGT
CLK-35J
CLK-35J-P6
CLK-35J-S20B
CLK-35J3
CLK-35J3T
CLK-35J22-P6
CLK-35J22-P12
CLK-35JGTC
CLK-35JT-3C
CLK-35JT-P12
CLK-35JT22-P12
CLK-35JTC
CLK-35JTC 
CLK-35JTH-P12C
CLK-35J 
CLK-40J
CLK-50H-P8AL
CLK-50HT-P12
CLK-50J
CLK-50J-P6
CLK-50JGTC
CLK-50JT-3C
CLK-50JT-P12
CLK-50JTC
CLK-50JTH-P12
CLK-50JTH-P12C
CLK-50J 
CLK-65
CLK-65H
CLK-65H-P4A
CLK-65HGTC
CLK-65HT-3C
CLK-65HT-3S361
CLK-65HT-P11A
CLK-65HTC
CLK-65H 
CLK-65J
CLK-65JGT
CLK-65JT
CLK-80H
CLK-80H-P4A
CLK-80HGTC
CLK-80HT-3C
CLK-80HTC
CLK-80H 
CLK-100H
CLK-100H-P4A
CLK-100HGTC
CLK-100HT-3C
CLK-100HT-P11A
CLK-100HTC
CLK-100H 
CLK-110H
CLK-125H
CLK-125H-P4A
CLK-125H-P4Z
CLK-125HGTC
CLK-125HT-3C
CLK-125HT-P11Z
CLK-125HTC
CLK-125H 
CLK-150H
CLK-150H-P4Z
CLK-150HGTC
CLK-150HT-3C
CLK-150HT-P11Z
CLK-150HTC
CLK-150H 
CLK-200H
CLK-200H-P4
CLK-200HGTC
CLK-200HT-3C
CLK-200HT-P11
CLK-200HTC
CLK-200H 
CLK-250H
CLK-250HGTC
CLK-250HT-3C
CLK-250HTC
CLK-250H 
...............

Contactor Togami PAK series

PAK-6H
PAK-6J
PAK-6J31C
PAK-6JC
PAK-6JC-S659
PAK-6JGMC
PAK-6JGTC
PAK-6JMC
PAK-6JT-3C
PAK-6JTC
PAK-6US
PAK-6dTC
PAK-8JS
PAK-8JS22
PAK-8JS31
PAK-8JS33
PAK-8JS44
PAK-8JS53
PAK-8JS60
PAK-8JS62
PAK-8JS71
PAK-8JS80
PAK-8JSO
PAK-11H
PAK-11HK
PAK-11J
PAK-11J-S659
PAK-11JMC
PAK-11JT-3C
PAK-11JT-SL2C
PAK-11JTC
PAK-12H
PAK-12J
PAK-12J-P3300
PAK-12J-S659
PAK-12J31
PAK-12JGMC
PAK-12JGTC
PAK-12JMC
PAK-12JT-SL2C
PAK-12U
PAK-12fHGNC
PAK-18H
PAK-18H20
PAK-19J
PAK-19J-S3
PAK-20H
PAK-20J
PAK-20J-P3300
PAK-20J-S659
PAK-20J31
PAK-20JGMC
PAK-20JGTC
PAK-20JMC
PAK-20JT-3C
PAK-20JT-SL2C
PAK-20JTC
PAK-20U
PAK-21J
PAK-21J-P3300
PAK-21JGTC
PAK-21JL
PAK-21JT-SL2C
PAK-21JTC
PAK-25H
PAK-26J
PAK-26J-P3300
PAK-26JGMC
PAK-26JGTC
PAK-26JM-3C
PAK-26JMC
PAK-26JT-3C
PAK-26JT-SL2C
PAK-26JTC
PAK-26J-270H
PAK-35H
PAK-35J
PAK-35J-P3300
PAK-35JGMC
PAK-35JGTC
PAK-35JL
PAK-35JM-3C
PAK-35JMC
PAK-35JT-3C
PAK-35JT-SL2C
PAK-35JTC
PAK-35U
PAK-50
PAK-50H
PAK-50H-800J
PAK-50HMC
PAK-50HT-80HT-SL2C
PAK-50HT-SL2C
PAK-50HTC
PAK-50HTC-95HTC
PAK-50H-95H
PAK-50J
PAK-50JGM
PAK-50JGT
PAK-50JM
PAK-50JT
PAK-50JT-SL2
PAK-50LGY0
PAK-50U
PAK-50UT
PAK-60H
PAK-65H
PAK-65HGMC
PAK-65HT-SL2C
PAK-65HTC
PAK-65U
PAK-80H
PAK-80H0MC
PAK-80HL
PAK-80HM8
PAK-80HT-SL2C
PAK-80HTC
PAK-80U
PAK-95H
PAK-95H0M
PAK-95HT
PAK-95HT-SL2
PAK-100H
PAK-100H-S583
PAK-100H0LC
PAK-100HMC
PAK-100HT-3C
PAK-100HT-SL2C
PAK-100HTC
PAK-110H
PAK-125H
PAK-125HMC
PAK-125HT-SL2C
PAK-125HTC
PAK-150H
PAK-150HL
PAK-150HMC
PAK-150HT
PAK-150HT-SL2C
PAK-150HTC
PAK-220H
PAK-220H-W
PAK-220HL
PAK-220HMC
PAK-220HTC
PAK-220LG00
PAK-270H
PAK-270H-P3641
PAK-270HT
PAK-270JGY
PAK-300J
PAK-300JGT
PAK-300JT
PAK-400J
PAK-400JT
PAK-450U
PAK-600J
PAK-600JT
PAK-600UT
PAK-800A
PAK-800J
...............

Contactor Togami RSK series

RSK-1L0HGTC
RSK-1L0HN-3C
RSK-11J
RSK-11JGTC
RSK-11JMC
RSK-11JT-3C
RSK-11JTC
RSK-12H
RSK-12J
RSK-12JGMG
RSK-12JGTC
RSK-12JM-3C
RSK-12JMC
RSK-12JT-3C
RSK-12JTC
RSK-12fHGTC
RSK-12fHT3C
RSK-20J
RSK-20JGMG
RSK-20JGTC
RSK-20JMC
RSK-20JTC
RSK-20JT-3C
RSK-21J
RSK-21JGTC
RSK-21JL
RSK-21JMC
RSK-21JT-3C
RSK-21JTC
RSK-26J
RSK-26JGMC
RSK-26JGTC
RSK-26JM-30
RSK-26JMC
RSK-26JT-3C
RSK-26JTC
RSK-35J
RSK-35JGMC
RSK-35JGTC
RSK-35JL
RSK-35JM-3C
RSK-35JMC
RSK-35JT-3
RSK-35JTC
RSK-50H
RSK-50HGMC
RSK-50HMC
RSK-50HTC
RSK-50J
RSK-50JGM
RSK-50JGT
RSK-50JM
RSK-50JM-3
RSK-50JT
RSK-50JT-3
RSK-65H
RSK-65HGMC
RSK-80H
RSK-80HGMC
RSK-80HL
RSK-80HMC
RSK-80HTC
RSK-95H
RSK-95HGI
RSK-95HGM
RSK-95HT
RSK-95HT-3
RSK-100H
RSK-100HGMC
RSK-100HGT0
RSK-100HMC
RSK-100HTC
RSK-125H
RSK-125HMC
RSK-125HTC
RSK-150H
RSK-150HL
RSK-150HMC
RSK-150HT0
RSK-150HTC
RSK-150HV0
RSK-220H
RSK-220HGMC
RSK-220HL
RSK-220HMC
RSK-220HTC
RSK-270HGM
RSK-300J
RSK-300JT
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo