Van điều hướng Parker D1MW series

Directional control valve Parker D1MW
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Parker

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Van điều hướng (Directional control valve). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Van điều hướng Parker D1MW series của Hoa Kỳ, được thiết kế để phù hợp cho các ứng dụng di động, với khả năng bảo vệ lớp bề mặt tốt và tin cậy.

  • Thiết kế bền bỉ
  • Có nhiều loại ống nối và đầu nối
  • Tính năng tùy chọn: Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn tiêu chuẩn DIN EN ISO 9227 NSS

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Thương hiệu: Parker
Xuất xứ TH: Hoa Kỳ

Tên gọi khác của sản phẩm:

Directional control valve Parker D1MW series

Parker D1MW001 series

D1MW001CNJA
D1MW001CNJAT
D1MW001CNJAW
D1MW001CNJJ
D1MW001CNJJ1P
D1MW001CNJJW
D1MW001CNJJW1P
D1MW001CNJW1P
D1MW001CNJWW
D1MW001CNJWW1P
D1MW001CNKA
D1MW001CNKJ
D1MW001CNKJW1P
D1MW001CNKW1P
D1MW001CNKWW
D1MW001CVJW1P
D1MW001CVJWT1P
D1MW001CVJWW
D1MW001ENJA
D1MW001ENJAW
D1MW001ENJJ
D1MW001ENJJW1P
D1MW001ENJW1P
D1MW001ENJWW
D1MW001ENKA
D1MW001EVJW1P
D1MW001FNJJ1P
D1MW001FNJWW
D1MW001KNJJ1P
D1MW001KNJW1P
D1MW001KNJWW
D1MW001KNKA
D1MW001KNKJ
D1MW001KNKW1P
D1MW001MNJJ1P
D1MW001MNJW1P
...............

Parker D1MW002 series

D1MW002CNJA
D1MW002CNJJ
D1MW002CNJJ1P
D1MW002CNJW1P
D1MW002CNJWW
D1MW002CNJWW1P
D1MW002CNKA
D1MW002CNKJ
D1MW002CNKJ1P
D1MW002CNKJW
D1MW002CNKW1P
D1MW002CNKWW
D1MW002CVKJ
D1MW002ENJA
D1MW002ENJJ
D1MW002ENJJ1P
D1MW002ENJJW1P
D1MW002ENJW1P
D1MW002ENJWW
D1MW002ENKA
D1MW002ENKJ
D1MW002ENKWW
D1MW002EVJW1P
D1MW002FNJWW
D1MW002KNJJ
D1MW002KNJW1P
D1MW002KNJWW
D1MW002KNJWW1P
...............

Parker D1MW004 series

D1MW004CNJA
D1MW004CNJAW
D1MW004CNJJ
D1MW004CNJJ1P
D1MW004CNJJW
D1MW004CNJJW1P
D1MW004CNJW
D1MW004CNJW1P
D1MW004CNJWW
D1MW004CNJWW1P
D1MW004CNKA
D1MW004CNKJ
D1MW004CNKJ1P
D1MW004CNKW1P
D1MW004CNKWW
D1MW004CVJJW1P
D1MW004CVJW1P
D1MW004CVJWW
D1MW004ENJJ
D1MW004ENJJ1P
D1MW004ENJJW
D1MW004ENJW1P
D1MW004ENJWW
D1MW004KNJA
D1MW004KNJJ1P
D1MW004KNJWW
...............

Parker D1MW006 series

D1MW006CNJJ1P
D1MW006CNJJW
D1MW006CNJW1P
D1MW006CNJWW
D1MW006ENJA
D1MW006ENJJW
D1MW006ENJJW1P
D1MW006KNJJ
D1MW006KNJW1P
...............

Parker D1MW008 series

D1MW008CNJA
D1MW008CNJJ
D1MW008CNJJ1P
D1MW008CNJJW1P
D1MW008CNJW1P
D1MW008CNJWW
D1MW008CNJWW1P
D1MW008CNKJ
D1MW008CNKJW1P
D1MW008CNKW1P
D1MW008CVKJ
D1MW008ENJW1P
D1MW008ENKJ
D1MW008FNJA
D1MW008KNJA
D1MW008KNJJ1P
D1MW008KNJW1P
D1MW008KNKWW
...............

Parker D1MW009 series

D1MW009CNJJ1P
D1MW009CNJW1P
D1MW009CNKA
D1MW009CVJJW1P
D1MW009CVJWW
D1MW009ENJWW
...............

Parker D1MW020 series

D1MW020BNJJ
D1MW020BNJJ1P
D1MW020BNJJW1P
D1MW020BNJW1P
D1MW020BNJWW
D1MW020BNJWW1P
D1MW020BNKA
D1MW020BNKJ
D1MW020BNKWW
D1MW020BUNJA
D1MW020BVJJ
D1MW020BVJJW1P
D1MW020BVKJ
D1MW020DAY
D1MW020DNJJ
D1MW020DNJJW1P
D1MW020DNJW1P
D1MW020DNJWW
D1MW020DNJWW1P
D1MW020DNKJ
D1MW020DNKWW
D1MW020DVJWW
D1MW020HNJA
D1MW020HNJJ
D1MW020HNJJ1P
D1MW020HNJJW1P
D1MW020HNJW1P
D1MW020HNJWW
D1MW020HNJWW1P
D1MW020HNKA
D1MW020HNKJ
D1MW020HVKJ
...............

Parker D1MW022 series

D1MW022CNJJ1P
D1MW022CNJJW1P
D1MW022CNJW1P
D1MW022CNJWW
D1MW022ENJA
...............

Parker D1MW026 series

D1MW026BNJA
D1MW026BNJAW
D1MW026BNJJ
D1MW026BNJWW
D1MW026BNJWW1P
D1MW026BNKWW
...............

Parker D1MW030 series

D1MW030BNJA
D1MW030BNJAW
D1MW030BNJJ
D1MW030BNJJ1P
D1MW030BNJJW1P
D1MW030BNJW1P
D1MW030BNJWW
D1MW030BNKJ1P
D1MW030BVJW1P
D1MW030BVKJ1P
D1MW030DNJWW
D1MW030HNJJ
D1MW030HNJW1P
D1MW030HNJWW
D1MW030HVJJ
D1MW030HVJJ1P
...............

Một số model khác

D1MW003CNJA
D1MW005CNKA
D1MW011CNJAW
D1MW011CNJJ1P
D1MW014CNJA
D1MW015CNJWW
D1MW015KNJW1P
D1MW015MNKWW
D1MW021CNJJW1P
D1MW034CNJJ
D1MW083BNJJ
D1MW083BNJJW1P
D1MW083HVJWW
D1MW208BNJJ1P
D1MW208BNJWW
D1MW208HNJWW1P
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo