Van điều hướng Parker D3W series

Directional control valve Parker D3W
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Parker

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Van điều hướng (Directional control valve). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Van điều hướng Parker D3W series của Hoa Kỳ, cung cấp khả năng điều hướng với dòng chảy tốc độ cao, lên đến 150 lít/phút, kết hợp với giảm áp suất thấp, tiết kiệm năng lượng.

Directional control valve Parker D3W series với đa dạng các lựa chọn. Các phiên bản có kiểm soát vị trí, bảo vệ bề mặt và các ống neo dịch chuyển mềm để vận hành hiệu quả.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Áp suất tối đa: Tùy model
Lưu lượng: Tùy model
Thương hiệu: Parker
Xuất xứ TH: Hoa Kỳ

Tên gọi khác của sản phẩm:

Directional control valve Parker D3W series

Parker D3W001 series

D3W001CNGW
D3W001CNGWS4
D3W001CNJW
D3W001CNJWS4
D3W001CNJWS7
D3W001CNJWT
D3W001CNJWTS4
D3W001CNKW
D3W001CNTW
D3W001CNUW
D3W001CNYW
D3W001CVJW
D3W001CVJWTS4
D3W001CVTW
D3W001CVUW
D3W001CVYW
D3W001ENGW
D3W001ENJW
D3W001ENJWS4
D3W001ENJWT
D3W001ENKW
D3W001ENTW
D3W001ENUW
D3W001ENYW
D3W001EVGW
D3W001EVJW
D3W001EVJWS4
D3W001EVJWS7
D3W001F
D3W001FNGW
D3W001FNJW
D3W001FNJWS7
D3W001FNKW
D3W001FNTW
D3W001FNUW
D3W001FNYW
D3W001FVJW
D3W001FVJWS7
D3W001KNGW
D3W001KNJW
D3W001KNJWT
D3W001KNKW
D3W001KNTW
D3W001KNUW
D3W001KNYW
D3W001KVYW
D3W001MNJW
D3W001MNYW
D3W001MVJW
...............

Parker D3W002 series

D3W002CNGW
D3W002CNGWS4
D3W002CNJW
D3W002CNJWS4
D3W002CNJWS7
D3W002CNKW
D3W002CNKWS7
D3W002CNTW
D3W002CNUW
D3W002CNUWS4
D3W002CNYW
D3W002CVJW
D3W002CVJWS4
D3W002CVTW
D3W002CVYW
D3W002ENGW
D3W002ENJW
D3W002ENJWS4
D3W002ENKW
D3W002ENKWS4
D3W002ENTW
D3W002ENUWS4
D3W002ENYW
D3W002EVJW
D3W002FNJW
D3W002FNTW
D3W002FVJW
D3W002KNGW
D3W002KNJW
D3W002KNJWS4
D3W002KNJWTS4
D3W002KNKW
D3W002KNTW
D3W002KNYW
D3W002KVJWS4
D3W002MNJWS4
...............

Parker D3W003 series

D3W003CNJW
D3W003CNTW
D3W003CNUW
D3W003CNYW
D3W003CVTW
D3W003CVYW
D3W003ENJW
D3W003FNJW
D3W003KNJW
D3W003KNTW
...............

Parker D3W004 series

D3W004CNGW
D3W004CNGWS4
D3W004CNGWS7
D3W004CNJW
D3W004CNJWS4
D3W004CNJWS7
D3W004CNJWT
D3W004CNKW
D3W004CNKWS4
D3W004CNTW
D3W004CNUW
D3W004CNUWS4
D3W004CNYW
D3W004CVGWS7
D3W004CVJW
D3W004CVJWS4
D3W004CVJWS7
D3W004CVTW
D3W004CVUW
D3W004CVYW
D3W004ENGW
D3W004ENJW
D3W004ENJWS4
D3W004ENKW
D3W004ENTW
D3W004ENUW
D3W004ENYW
D3W004EVJW
D3W004FNJW
D3W004FVJW
D3W004KNGW
D3W004KNJW
D3W004KNKW
D3W004KNTW
D3W004KNYW
D3W004KVJW
...............

Parker D3W005, D3W006 series

D3W005CNJW
D3W005CNTW
D3W005ENJW
D3W005ENYW
D3W005MNJWS4
D3W005MNKW
D3W006CNGW
D3W006CNJW
D3W006CNJWS4
D3W006CNJWS7
D3W006CNTW
D3W006CNYW
D3W006CVJW
D3W006CVJWS7
D3W006CVTW
D3W006ENJW
D3W006ENTW
D3W006ENYW
D3W006FNGW
D3W006FNJW
D3W006KNGW
D3W006KNJW
D3W006MNJW
...............

Parker D3W007 series

D3W007CNGW
D3W007CNJW
D3W007CNJWS4
D3W007CNTW
D3W007CNYW
D3W007CVJW
D3W007ENJW
D3W007FNJW
D3W007FNYW
D3W007KNJW
...............

Parker D3W008 series

D3W008CNGW
D3W008CNGWS4
D3W008CNJW
D3W008CNJWS4
D3W008CNJWS7
D3W008CNKW
D3W008CNTW
D3W008CNUW
D3W008CNYW
D3W008CVGW
D3W008CVJW
D3W008CVJWS7
D3W008CVTW
D3W008ENGWS4
D3W008ENJW
D3W008ENKW
D3W008ENTW
D3W008ENYW
D3W008FNJW
D3W008KNGW
D3W008KNJW
D3W008KNKW
D3W008KNTW
D3W008KNYW
...............

Parker D3W009 series

D3W009CNGW
D3W009CNGWS4
D3W009CNJW
D3W009CNJWS4
D3W009CNJWS7
D3W009CNKW
D3W009CNTW
D3W009CNUW
D3W009CNYW
D3W009CVJW
D3W009CVTW
D3W009ENJW
D3W009ENJWS4
D3W009ENKW
D3W009ENYW
D3W009FNJW
D3W009KNGW
D3W009KNJW
D3W009KNKW
D3W009KNTW
D3W009KNYW
D3W009MNKW
...............

Parker D3W010 - D3W016 series

D3W010CNJW
D3W010CNJWS4
D3W011CNGW
D3W011CNGWS4
D3W011CNJW
D3W011CNJWS4
D3W011CNTW
D3W011CNYW
D3W011CVJW
D3W011ENJW
D3W012CNGW
D3W012CNJW
D3W012CNJWS4
D3W012CNTW
D3W012CNYW
D3W012ENJW
D3W014CNGW
D3W014CNGWS4
D3W014CNJW
D3W014CNKW
D3W014CNTW
D3W014CNYW
D3W014ENJW
D3W015CNGW
D3W015CNJW
D3W015CNJWS4
D3W015CNTW
D3W015CNUWS4
D3W015CNYW
D3W015ENJW
D3W015MNJW
D3W016CNJW
D3W016CNTW
D3W016FNJW
D3W016KNJW
...............

Parker D3W020 series

D3W020BNGW
D3W020BNGWS4
D3W020BNGWS7
D3W020BNJW
D3W020BNJW42
D3W020BNJWS4
D3W020BNJWS7
D3W020BNJWT
D3W020BNJWTS4
D3W020BNKW
D3W020BNTW
D3W020BNUW
D3W020BNUWS7
D3W020BNYW
D3W020BVGW
D3W020BVJW
D3W020BVJWS7
D3W020BVJWT
D3W020BVTW
D3W020BVYW
D3W020DNGW
D3W020DNJW
D3W020DNJW42
D3W020DNJWS4
D3W020DNJWT
D3W020DNTW
D3W020DNYW
D3W020DVJW
D3W020DVTW
D3W020HNGW
D3W020HNJW
D3W020HNJW42
D3W020HNJWS4
D3W020HNJWS7
D3W020HNJWT
D3W020HNKW
D3W020HNTW
D3W020HNUW
D3W020HNYW
D3W020HVJW
D3W020HVJWS4
D3W020HVJWS7
D3W020HVTW
D3W020HVUW
D3W020HVYW
...............

Parker D3W021, D3W022 series

D3W021CNGW
D3W021CNGWS4
D3W021CNJW
D3W021CNJWS4
D3W021CNKW
D3W021CNUW
D3W021ENJW
D3W021FNJW
D3W021KNJW
D3W022CNJW
D3W022CVJW
D3W022ENJW
D3W022KNJW
...............

Parker D3W026 series

D3W026BNGW
D3W026BNJW
D3W026BNJWS7
D3W026BNJWT
D3W026BNKW
D3W026BNTW
D3W026BNUW
D3W026BNYW
D3W026BVJW
D3W026BVJWT
D3W026DNJW
D3W026DNTW
D3W026HNJW
D3W026HNJWS4
D3W026HNTW
D3W026HNUW
D3W026HNYW
D3W026HVJW
...............

Parker D3W030 series

D3W030BNGW
D3W030BNGWS4
D3W030BNJW
D3W030BNJWS4
D3W030BNJWS7
D3W030BNJWT
D3W030BNKW
D3W030BNKWS4
D3W030BNTW
D3W030BNYW
D3W030BVJW
D3W030BVKWS4
D3W030BVTW
D3W030BVYW
D3W030DNJW
D3W030DNKW
D3W030DNTW
D3W030DNYW
D3W030DVJW
D3W030HNGW
D3W030HNJW
D3W030HNJWS4
D3W030HNJWT
D3W030HNKW
D3W030HNTW
D3W030HNUW
D3W030HNYW
D3W030HVJW
...............

Parker D3W081, D3W082 series

D3W081CNJW
D3W081CNJWS4
D3W081CNJWS7
D3W081ENJW
D3W081ENJWS4
D3W081FNJWS4
D3W081KNJW
D3W081KNJWS4
D3W082CNGWS7
D3W082CNJW
D3W082CNJWS7
...............

Parker D3W101, D3W102 series

D3W101BNJWS4
D3W101HNGWS7
D3W101HNJW
D3W101HNJWS4
D3W102CNJW
D3W102ENJW
...............

Một số model khác

D3W031CNJW
D3W032CNJW
D3W11ENJW30
D3W1CJJ23GK
D3W1CJJ23HK
D3W1CNJW
D3W20BNJW
D3W20BNYW
D3W20DJJ23
D3W4CGG23EL
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo