Bơm thủy lực Yuken A series

Hydraulic pump Yuken A
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Yuken

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Bơm thuỷ lực (Hydraulic pump). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Bơm thủy lực Yuken A series hỗ trợ đa dạng các phương pháp kiểm soát. Có 10 loại phương pháp điều khiển khác nhau tích hợp bộ khuếch đại và cảm biến.

Có nhiều loại dịch chuyển từ 10 đến 219 cm3/vòng.

Thương hiệu Yuken của Nhật Bản, đảm bảo về tính bền bỉ và độ tin cậy cao.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Áp suất: Tùy model
Tốc độ: Tùy model
Thương hiệu: Yuken
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Tên gọi khác của sản phẩm:

Hydraulic pump Yuken A series

Hydraulic pump Yuken A10 series

A10-FR01B-12
A10-FR01B-1290
A10-FR01C-12-290
A10-FR01C-1290-290
A10-FR01C-12950-290
A10-FR01H-12
A10-FR01H-1290
A10-FR01H-12950
A10-FR07-12
A10-FR07-1290
A10-FR07-12950
...............

Hydraulic pump Yuken A16 series

A16-F-L-01-C-K-3290
A16-F-L-01-H-K-32950
A16-F-R-01-B-K-32
A16-F-R-01-B-K-3290
A16-F-R-01-B-K-32950
A16-F-R-01-B-S-K-32
A16-F-R-01-B-S-K-32950
A16-F-R-01-B-V-32
A16-F-R-01-C-K-32
A16-F-R-01-C-K-3230
A16-F-R-01-C-K-3290
A16-F-R-01-C-K-32950
A16-F-R-01-C-S-K-32
A16-F-R-01-C-S-K-3290
A16-F-R-01-C-S-K-32950
A16-F-R-01-C-SP-32950
A16-F-R-01-C-V-32
A16-F-R-01-H-K-32
A16-F-R-01-H-K-3290
A16-F-R-01-H-K-32950
A16-F-R-01-H-S-K-32
A16-F-R-01-H-S-K-3290
A16-F-R-01-H-S-K-32950
A16-F-R-01-H-SP-32950
A16-F-R-02-K-A120-32
A16-F-R-02-K-D24-32
A16-F-R-02-S-K-A120-32950
A16-F-R-04-H-K-3290
A16-F-R-04-H-K-32950
A16-F-R-05-CH-S-K-33
A16-F-R-06-BH-S-K-A100-33
A16-F-R-07-K-32
A16-F-R-07-K-32950
A16-F-R-07-S-K-3230
A16-F-R-07-S-K-3290
A16-F-R-07-S-K-32950
A16-F-R-09-B-21M-K-32
A16-FR04EH210S-06-K-42950
A16-FR04EH6.9-06-42
A16-FR04EH70S-06-43
A16-L-R-01-B-K-32
A16-L-R-01-B-S-K-32
A16-L-R-01-C-K-32
A16-L-R-01-C-K-3230
A16-L-R-01-H-K-32
A16-L-R-01-H-K-3290
A16-L-R-01-H-K-32950
A16-L-R-01-H-S-K-3290
A16-L-R-01-H-S-K-32950
A16-L-R-01-H-SP-32950
A16-L-R-03-K-A120-32
A16-L-R-06-BC-S-K-D24-32
...............

Hydraulic pump Yuken A22 series

A22-F-L-01-B-S-K-3290
A22-F-R-01-B-K-32
A22-F-R-01-B-K-3290
A22-F-R-01-B-K-32950
A22-F-R-01-B-S-K-32
A22-F-R-01-B-S-K-32950
A22-F-R-01-B-V-32
A22-F-R-01-C-K-32
A22-F-R-01-C-K-3230
A22-F-R-01-C-K-3290
A22-F-R-01-C-K-32950
A22-F-R-01-C-S-K-32
A22-F-R-01-C-S-K-3290
A22-F-R-01-C-S-K-32950
A22-F-R-01-C-SP-32950
A22-F-R-01-H-SP-32950
A22-F-R-02-K-D24-32
A22-F-R-06-CC-S-K-A120-33
A22-F-R-07-K-3290
A22-F-R-07-K-32950
A22-F-R-07-S-K-3230
A22-F-R-07-S-K-3290
A22-F-R-07-S-K-32950
A22-FR04EH160-11-42
A22-FR04EH160S-11-K-42950
A22-FR04EH175-11-42
A22-L-R-01-B-K-32
A22-L-R-01-C-K-32
A22-L-R-01-C-K-32950
A22-L-R-07-K-32
A22-L-R-07-K-32950
A22-L-R-07-S-K-32950
A22-LR04EH140-11-42
A22-LR04EH140S-11-42
...............

Hydraulic pump Yuken A37 series

A37-F-L-01-H-S-K-32950
A37-F-L-04-H-K-32
A37-F-R-01-B-K-32
A37-F-R-01-B-S-K-32
A37-F-R-01-B-S-K-3290
A37-F-R-01-B-S-K-32950
A37-F-R-01-B-V-32
A37-F-R-01-C-K-32
A37-F-R-01-C-K-3290
A37-F-R-01-C-K-32950
A37-F-R-01-C-S-K-32
A37-F-R-01-C-S-K-3290
A37-F-R-01-C-S-K-32950
A37-F-R-01-C-SP-32950
A37-F-R-01-H-K-32
A37-F-R-01-H-K-32950
A37-F-R-01-H-S-K-32
A37-F-R-01-H-S-K-3290
A37-F-R-01-H-S-K-32950
A37-F-R-01-H-SP-32950
A37-F-R-01-H-V-32
A37-F-R-02-K-D24-32
A37-F-R-02-S-K-A120-32
A37-F-R-02-S-K-D24-32
A37-F-R-03-K-D24-32
A37-F-R-04-C-K-32
A37-F-R-04-H-K-32
A37-F-R-04-H-K-3290
A37-F-R-04-H-K-32950
A37-F-R-05-BC-S-K-32
A37-F-R-05-BC-S-K-3230
A37-F-R-05-BH-S-K-32
A37-F-R-05-BH-S-K-32950
A37-F-R-06-BC-S-K-A100-33
A37-F-R-06-BH-S-K-A100-33
A37-F-R-07-K-32
A37-F-R-07-K-3290
A37-F-R-07-K-32950
A37-F-R-07-S-K-3230
A37-F-R-07-S-K-3290
A37-F-R-07-S-K-32950
A37-F-R-09-K-32950
A37-FR04E1500P-01-4290
A37-FR04E160-60-42
A37-FR04EH130-60-42
A37-FR04EH140-01-42
A37-FR04EH140-01-K-42950
A37-FR04EH140S-60-42
A37-FR04EH14M-01-42
A37-FR04EH160-01-42
A37-FR04EH160S-01-42
A37-FR04EH175-01-42
A37-FR04EH17M-01-42
A37-FR04EH210-01-42
A37-FR04EH210S-01-K-42950
A37-FR04EH210S-01-K-43950
A37-L-L-01-C-K-32
A37-L-R-01-B-K-32
A37-L-R-01-B-S-K-32
A37-L-R-01-C-K-32
A37-L-R-01-C-K-32950
A37-L-R-01-C-S-K-32
A37-L-R-01-C-S-K-32950
A37-L-R-01-H-K-32
A37-L-R-01-H-S-K-32
A37-L-R-01-H-S-K-32950
A37-L-R-03-K-D24-32
A37-L-R-03-S-K-D24-32
A37-L-R-04-H-K-32
A37-L-R-05-BC-S-K-32
A37-L-R-05-BC-S-K-3230
A37-L-R-05-BH-S-K-32
A37-L-R-05-HH-S-K-32
A37-L-R-06-CH-30-N-30
A37-L-R-06-CH-S-K-D24-33
A37-L-R-07-K-32
A37-L-R-07-S-K-32
A37-L-R-07-S-K-32950
A37-L-R-09-B-160-K-32
A37-LR04EH160-01-42
...............

Hydraulic pump Yuken A56 series

A56-F-L-01-H-S-K-32
A56-F-R-00-H-K-32500
A56-F-R-01-B-K-32
A56-F-R-01-B-K-3230
A56-F-R-01-B-K-3290
A56-F-R-01-B-S-K-32
A56-F-R-01-B-S-K-3290
A56-F-R-01-B-S-K-32950
A56-F-R-01-C-K-32
A56-F-R-01-C-K-3230
A56-F-R-01-C-K-3290
A56-F-R-01-C-K-32950
A56-F-R-01-C-S-K-3290
A56-F-R-01-C-S-K-32950
A56-F-R-01-C-SP-32950
A56-F-R-01-H-K-32
A56-F-R-01-H-K-3290
A56-F-R-01-H-K-32950
A56-F-R-01-H-S-K-3290
A56-F-R-01-H-S-K-32950
A56-F-R-01-H-SP-32950
A56-F-R-02-K-A120-32
A56-F-R-04-C-K-32950
A56-F-R-05-BC-S-K-32
A56-F-R-07-K-32
A56-F-R-07-K-32950
A56-F-R-07-S-K-32
A56-F-R-07-S-K-3230
A56-F-R-07-S-K-32950
A56-F-R-09-E-210-K-32950
A56-FR04EH175-02-42
A56-FR04EH17M-02-43
A56-FR04EH17M-27-42
A56-FR04EH210S-02-K-42950
A56-L-L-01-H-S-K-32
A56-L-L-01-H-S-SP-32950
A56-L-R-01-B-K-32
A56-L-R-01-B-K-3230
A56-L-R-01-B-K-3290
A56-L-R-01-C-K-32
A56-L-R-01-C-K-3230
A56-L-R-01-C-S-K-32
A56-L-R-01-H-K-32
A56-L-R-01-H-S-K-3290
A56-L-R-01-H-S-K-32950
A56-L-R-04-H-K-32
A56-L-R-05-BC-S-K-32
A56-L-R-05-BC-S-K-3290
A56-L-R-05-BC-S-K-32950
A56-L-R-06-BC-S-K-D24-33
A56-L-R-06-BH-S-K-D24-33
A56-LR04EH140-02-42
...............

Hydraulic pump Yuken A70 series

A70-FL01CS-60950
A70-FL01HS-60P
A70-FL01KS-6090
A70-FL01KS-60950
A70-FR-01CS-60
A70-FR-01KS-60
A70-FR-04E-250A-60-60
A70-FR01BS-6090
A70-FR01CS-60
A70-FR01CS-60950
A70-FR01HS-6030
A70-FR01HS-6090
A70-FR01HS-60950
A70-FR01KS-6090
A70-FR01KS-60950
A70-FR02SA120-60950
A70-FR02SA200-6090
A70-FR02SD24-60
A70-FR04CS-60
A70-FR04E16MA-60-6090
A70-FR04EH210RS-60-60950
A70-FR04HS-60
A70-FR07S-6030
A70-FR07S-6090
A70-FR07S-60950
A70-FR09CS-60950
A70-LR01BS-60
A70-LR01BS-60950
A70-LR01CS-60
A70-LR01KS-60
A70-LR02SD24-60
...............

Hydraulic pump Yuken A90 series

A90-FL01HS-6090
A90-FL01KS-6090
A90-FL07S-6090
A90-FR01BS-60
A90-FR01BS-6090
A90-FR01CS-60
A90-FR01CS-6090
A90-FR01CS-60950
A90-FR01HS-60
A90-FR01HS-6030
A90-FR01HS-6090
A90-FR01HS-60950
A90-FR01KS-60
A90-FR01KS-6090
A90-FR01KS-60950
A90-FR02SD24-60
A90-FR04CS-60
A90-FR04EH140RS-60-60
A90-FR04EH160RS-6090
A90-FR04EH175RS-05-61
A90-FR04EH175RS-60-61
A90-FR04EH210-LS-60-60
A90-FR04EH210-RS-60-60
A90-FR04EH250-RS-60-60950
A90-FR04HS-60
A90-FR07S-60
A90-FR07S-6030
A90-FR07S-6090
A90-FR07S-60950
A90-LR01BS-60
A90-LR01CS-60
A90-LR01HS-60
A90-LR01HS-6090
A90-LR01HS-60950
A90-LR01KS-60
A90-LR02SD24-60
A90-LR04EH160RS-60-60
A90-LR04EH21MRS-60-60
A90-LR06SA100-60
A90-LR06SA200-60
...............

Hydraulic pump Yuken A100 series

A100-FR01BS-60
...............

Hydraulic pump Yuken A145 series

A145-FR01BS-60
A145-FR01BS-6090
A145-FR01BS-60950
A145-FR01CS-60
A145-FR01CS-6090
A145-FR01CS-60950
A145-FR01HS-6030
A145-FR01HS-6090
A145-FR01HS-60950
A145-FR01KS-60
A145-FR01KS-6090
A145-FR01KS-60950
A145-FR02SA120-60950
A145-FR04EH175LS-60-61
A145-FR04EH175RS-60-61
A145-FR04EH250-RS-35-60950
A145-FR04HS-60
A145-FR07HS-6090
A145-FR07S-60
A145-FR07S-6030
A145-FR07S-6090
A145-FR07S-60950
A145-LR01BS-60
A145-LR01CS-60
A145-LR01CS-6090
A145-LR01CS-60950
A145-LR01HS-60
A145-LR01HS-6090
A145-LR03SA100-60
A145-LR04EH210LS-60-60
A145-LR04EH250LS-60-60
...............

Hydraulic pump Yuken A220 series

A220-F-R-01-C-K-1090
A220-L-R-01-C-K-10
A220-L-R-01-B-K-1090
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo