Động cơ servo Yaskawa SGMAS series

Servo motor Yaskawa SGMAS
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Yaskawa

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Động cơ servo (Servo motor). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Động cơ servo motor Yaskawa SGMAS series của Nhật Bản, có nhiều model để lựa chọn với công suất từ 50W - 1,15kW. Có sẵn các tùy chọn phanh và hộp số đi kèm.

Phù hợp với các hệ thống thiết bị bán dẫn, robots, trạm khoan, chế biến vật liệu và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Công suất: Tùy model
Điện áp: Tùy model
Tốc độ: Tùy model
Mã hoá: 17 bits
Thương hiệu: Yaskawa
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Tên gọi khác của sản phẩm:

Servo motor Yaskawa SGMAS series

Servo motor Yaskawa SGMAS-01 series

SGMAS-01A2A-FJ12
SGMAS-01A2A-FJ13
SGMAS-01A2A-YR11
SGMAS-01A2A21
SGMAS-01A2A2B
SGMAS-01A2A2C
SGMAS-01A2A2D
SGMAS-01A2A2E
SGMAS-01A2A2S
SGMAS-01A2A41
SGMAS-01A2A4B
SGMAS-01A2A4C
SGMAS-01A2A4D
SGMAS-01A2A4E
SGMAS-01A2A4S
SGMAS-01A2A61
SGMAS-01A2A6B
SGMAS-01A2A6C
SGMAS-01A2A6D
SGMAS-01A2A6E
SGMAS-01A2A6S
SGMAS-01A2A81
SGMAS-01A2A8B
SGMAS-01A2A8C
SGMAS-01A2A8D
SGMAS-01A2A8E
SGMAS-01A2A8S
SGMAS-01A2AA1-E
SGMAS-01A2AH161
SGMAS-01ACA21
SGMAS-01ACA2B
SGMAS-01ACA2C
SGMAS-01ACA2D
SGMAS-01ACA2E
SGMAS-01ACA2S
SGMAS-01ACA41
SGMAS-01ACA4B
SGMAS-01ACA4C
SGMAS-01ACA4D
SGMAS-01ACA4E
SGMAS-01ACA4S
SGMAS-01ACA61
SGMAS-01ACA61-Y2
SGMAS-01ACA6B
SGMAS-01ACA6C
SGMAS-01ACA6D
SGMAS-01ACA6E
SGMAS-01ACA6S
SGMAS-01ACA81
SGMAS-01ACA8B
SGMAS-01ACA8C
SGMAS-01ACA8D
SGMAS-01ACA8E
SGMAS-01ACA8S
SGMAS-01ACAB1
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-02 series

SGMAS-02A2A21
SGMAS-02A2A2B
SGMAS-02A2A2C
SGMAS-02A2A2D
SGMAS-02A2A2E
SGMAS-02A2A2S
SGMAS-02A2A41
SGMAS-02A2A4B
SGMAS-02A2A4C
SGMAS-02A2A4D
SGMAS-02A2A4E
SGMAS-02A2A4S
SGMAS-02A2A61
SGMAS-02A2A6B
SGMAS-02A2A6C
SGMAS-02A2A6D
SGMAS-02A2A6E
SGMAS-02A2A6S
SGMAS-02A2A81
SGMAS-02A2A8B
SGMAS-02A2A8C
SGMAS-02A2A8D
SGMAS-02A2A8E
SGMAS-02A2A8S
SGMAS-02A2AH161
SGMAS-02ACA21
SGMAS-02ACA2B
SGMAS-02ACA2C
SGMAS-02ACA2D
SGMAS-02ACA2E
SGMAS-02ACA2S
SGMAS-02ACA41
SGMAS-02ACA4B
SGMAS-02ACA4C
SGMAS-02ACA4D
SGMAS-02ACA4E
SGMAS-02ACA4S
SGMAS-02ACA61
SGMAS-02ACA6B
SGMAS-02ACA6C
SGMAS-02ACA6D
SGMAS-02ACA6E
SGMAS-02ACA6S
SGMAS-02ACA81
SGMAS-02ACA8B
SGMAS-02ACA8C
SGMAS-02ACA8D
SGMAS-02ACA8E
SGMAS-02ACA8S
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-04 series

SGMAS-04A2A21
SGMAS-04A2A2B
SGMAS-04A2A2C
SGMAS-04A2A2C-Y2
SGMAS-04A2A2D
SGMAS-04A2A2E
SGMAS-04A2A2S
SGMAS-04A2A41
SGMAS-04A2A4B
SGMAS-04A2A4C
SGMAS-04A2A4D
SGMAS-04A2A4E
SGMAS-04A2A4S
SGMAS-04A2A61
SGMAS-04A2A6B
SGMAS-04A2A6C
SGMAS-04A2A6D
SGMAS-04A2A6E
SGMAS-04A2A6S
SGMAS-04A2A81
SGMAS-04A2A8B
SGMAS-04A2A8C
SGMAS-04A2A8D
SGMAS-04A2A8E
SGMAS-04A2A8S
SGMAS-04ACA21
SGMAS-04ACA2B
SGMAS-04ACA2C
SGMAS-04ACA2D
SGMAS-04ACA2E
SGMAS-04ACA2S
SGMAS-04ACA41
SGMAS-04ACA4B
SGMAS-04ACA4C
SGMAS-04ACA4D
SGMAS-04ACA4E
SGMAS-04ACA4S
SGMAS-04ACA61
SGMAS-04ACA6B
SGMAS-04ACA6C
SGMAS-04ACA6D
SGMAS-04ACA6E
SGMAS-04ACA6S
SGMAS-04ACA81
SGMAS-04ACA8B
SGMAS-04ACA8C
SGMAS-04ACA8D
SGMAS-04ACA8E
SGMAS-04ACA8S
SGMAS-04ACAH161
SGMAS-04ACAH16C
SGMAS-04AGA-SU12
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-06 series

SGMAS-06A2A21
SGMAS-06A2A2B
SGMAS-06A2A2C
SGMAS-06A2A2D
SGMAS-06A2A2E
SGMAS-06A2A2S
SGMAS-06A2A41
SGMAS-06A2A4B
SGMAS-06A2A4C
SGMAS-06A2A4D
SGMAS-06A2A4E
SGMAS-06A2A4S
SGMAS-06A2A61
SGMAS-06A2A6B
SGMAS-06A2A6C
SGMAS-06A2A6D
SGMAS-06A2A6E
SGMAS-06A2A6S
SGMAS-06A2A81
SGMAS-06A2A8B
SGMAS-06A2A8C
SGMAS-06A2A8D
SGMAS-06A2A8E
SGMAS-06A2A8S
SGMAS-06A3A21
SGMAS-06A3A2C
SGMAS-06ACA21
SGMAS-06ACA2B
SGMAS-06ACA2C
SGMAS-06ACA2D
SGMAS-06ACA2E
SGMAS-06ACA2S
SGMAS-06ACA41
SGMAS-06ACA4B
SGMAS-06ACA4C
SGMAS-06ACA4D
SGMAS-06ACA4E
SGMAS-06ACA4S
SGMAS-06ACA61
SGMAS-06ACA6B
SGMAS-06ACA6C
SGMAS-06ACA6D
SGMAS-06ACA6E
SGMAS-06ACA6S
SGMAS-06ACA81
SGMAS-06ACA8B
SGMAS-06ACA8C
SGMAS-06ACA8D
SGMAS-06ACA8E
SGMAS-06ACA8S
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-08 series

SGMAS-08A2A21
SGMAS-08A2A21-Y2
SGMAS-08A2A2B
SGMAS-08A2A2C
SGMAS-08A2A2D
SGMAS-08A2A2E
SGMAS-08A2A2S
SGMAS-08A2A41
SGMAS-08A2A4B
SGMAS-08A2A4C
SGMAS-08A2A4D
SGMAS-08A2A4E
SGMAS-08A2A4S
SGMAS-08A2A61
SGMAS-08A2A6B
SGMAS-08A2A6C
SGMAS-08A2A6D
SGMAS-08A2A6E
SGMAS-08A2A6S
SGMAS-08A2A81
SGMAS-08A2A8B
SGMAS-08A2A8C
SGMAS-08A2A8D
SGMAS-08A2A8E
SGMAS-08A2A8S
SGMAS-08ACA21
SGMAS-08ACA2B
SGMAS-08ACA2C
SGMAS-08ACA2D
SGMAS-08ACA2E
SGMAS-08ACA2S
SGMAS-08ACA41
SGMAS-08ACA4B
SGMAS-08ACA4C
SGMAS-08ACA4D
SGMAS-08ACA4E
SGMAS-08ACA4S
SGMAS-08ACA61
SGMAS-08ACA6B
SGMAS-08ACA6C
SGMAS-08ACA6D
SGMAS-08ACA6E
SGMAS-08ACA6S
SGMAS-08ACA81
SGMAS-08ACA8B
SGMAS-08ACA8C
SGMAS-08ACA8D
SGMAS-08ACA8E
SGMAS-08ACA8S
SGMAS-08AXA-DH13
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-12 series

SGMAS-12A2A21
SGMAS-12A2A2B
SGMAS-12A2A2C
SGMAS-12A2A2D
SGMAS-12A2A2E
SGMAS-12A2A2S
SGMAS-12A2A41
SGMAS-12A2A4B
SGMAS-12A2A4C
SGMAS-12A2A4D
SGMAS-12A2A4E
SGMAS-12A2A4S
SGMAS-12A2A61
SGMAS-12A2A6B
SGMAS-12A2A6C
SGMAS-12A2A6D
SGMAS-12A2A6E
SGMAS-12A2A6S
SGMAS-12A2A81
SGMAS-12A2A8B
SGMAS-12A2A8C
SGMAS-12A2A8D
SGMAS-12A2A8E
SGMAS-12A2A8S
SGMAS-12ACA21
SGMAS-12ACA2B
SGMAS-12ACA2C
SGMAS-12ACA2D
SGMAS-12ACA2E
SGMAS-12ACA2S
SGMAS-12ACA41
SGMAS-12ACA4B
SGMAS-12ACA4C
SGMAS-12ACA4D
SGMAS-12ACA4E
SGMAS-12ACA4S
SGMAS-12ACA61
SGMAS-12ACA6B
SGMAS-12ACA6C
SGMAS-12ACA6D
SGMAS-12ACA6E
SGMAS-12ACA6S
SGMAS-12ACA81
SGMAS-12ACA8B
SGMAS-12ACA8C
SGMAS-12ACA8D
SGMAS-12ACA8E
SGMAS-12ACA8S
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-A5 series

SGMAS-A5A2A21
SGMAS-A5A2A2B
SGMAS-A5A2A2C
SGMAS-A5A2A2D
SGMAS-A5A2A2E
SGMAS-A5A2A2S
SGMAS-A5A2A41
SGMAS-A5A2A4B
SGMAS-A5A2A4C
SGMAS-A5A2A4D
SGMAS-A5A2A4E
SGMAS-A5A2A4S
SGMAS-A5A2A61
SGMAS-A5A2A6B
SGMAS-A5A2A6C
SGMAS-A5A2A6D
SGMAS-A5A2A6E
SGMAS-A5A2A6S
SGMAS-A5A2A81
SGMAS-A5A2A8B
SGMAS-A5A2A8C
SGMAS-A5A2A8D
SGMAS-A5A2A8E
SGMAS-A5A2A8S
SGMAS-A5ACA21
SGMAS-A5ACA2B
SGMAS-A5ACA2C
SGMAS-A5ACA2D
SGMAS-A5ACA2E
SGMAS-A5ACA2S
SGMAS-A5ACA41
SGMAS-A5ACA4B
SGMAS-A5ACA4C
SGMAS-A5ACA4D
SGMAS-A5ACA4E
SGMAS-A5ACA4S
SGMAS-A5ACA61
SGMAS-A5ACA6B
SGMAS-A5ACA6C
SGMAS-A5ACA6D
SGMAS-A5ACA6E
SGMAS-A5ACA6S
SGMAS-A5ACA81
SGMAS-A5ACA8B
SGMAS-A5ACA8C
SGMAS-A5ACA8D
SGMAS-A5ACA8E
SGMAS-A5ACA8S
...............

Servo motor Yaskawa SGMAS-C2 series

SGMAS-C2A2A21
SGMAS-C2A2A2B
SGMAS-C2A2A2C
SGMAS-C2A2A2D
SGMAS-C2A2A2E
SGMAS-C2A2A2S
SGMAS-C2A2A41
SGMAS-C2A2A4B
SGMAS-C2A2A4C
SGMAS-C2A2A4D
SGMAS-C2A2A4E
SGMAS-C2A2A4S
SGMAS-C2A2A61
SGMAS-C2A2A6B
SGMAS-C2A2A6C
SGMAS-C2A2A6D
SGMAS-C2A2A6E
SGMAS-C2A2A6S
SGMAS-C2A2A81
SGMAS-C2A2A8B
SGMAS-C2A2A8C
SGMAS-C2A2A8D
SGMAS-C2A2A8E
SGMAS-C2A2A8S
SGMAS-C2ACA21
SGMAS-C2ACA2B
SGMAS-C2ACA2C
SGMAS-C2ACA2D
SGMAS-C2ACA2E
SGMAS-C2ACA2S
SGMAS-C2ACA41
SGMAS-C2ACA4B
SGMAS-C2ACA4C
SGMAS-C2ACA4D
SGMAS-C2ACA4E
SGMAS-C2ACA4S
SGMAS-C2ACA61
SGMAS-C2ACA6B
SGMAS-C2ACA6C
SGMAS-C2ACA6D
SGMAS-C2ACA6E
SGMAS-C2ACA6S
SGMAS-C2ACA81
SGMAS-C2ACA8B
SGMAS-C2ACA8C
SGMAS-C2ACA8D
SGMAS-C2ACA8E
SGMAS-C2ACA8S
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo