Van điện từ SMC VQ series

Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: SMC

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Van điện từ (Solenoid valve). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Van điện từ Solenoid valve SMC VQ series của Nhật Bản, được sử dụng để điều chỉnh áp suất và dòng chảy của chất lỏng. Van được điều khiển bằng cơ điện.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Áp suất: Tùy model
Thương hiệu: SMC
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Tên gọi khác của sản phẩm:

Solenoid valve SMC VQ series

Solenoid valve SMC VQ7-6 series

VQ7-6-FG-D-1
VQ7-6-FG-D-1A02
VQ7-6-FG-D-1A03
VQ7-6-FG-D-1A03O
VQ7-6-FG-D-1N
VQ7-6-FG-D-1N-Q
VQ7-6-FG-D-1NA02
VQ7-6-FG-D-1NA02-Q
VQ7-6-FG-D-1NA02SC
VQ7-6-FG-D-1NA03
VQ7-6-FG-D-1NA03O
VQ7-6-FG-D-1NA03SC
VQ7-6-FG-D-1NO
VQ7-6-FG-D-1NR
VQ7-6-FG-D-1NRA02
VQ7-6-FG-D-1NRA02SC
VQ7-6-FG-D-1NRA03
VQ7-6-FG-D-1NRA03SC
VQ7-6-FG-D-1NRSC
VQ7-6-FG-D-1NSC
VQ7-6-FG-D-1O
VQ7-6-FG-D-1R
VQ7-6-FG-D-1RA02
VQ7-6-FG-D-1RA02O
VQ7-6-FG-D-1RA03
VQ7-6-FG-D-1SC
VQ7-6-FG-D-1Z
VQ7-6-FG-D-1Z-Q
VQ7-6-FG-D-1ZA02
VQ7-6-FG-D-1ZA02-Q
VQ7-6-FG-D-1ZA02SC
VQ7-6-FG-D-1ZA03
VQ7-6-FG-D-1ZA03SC
VQ7-6-FG-D-1ZB02
VQ7-6-FG-D-1ZO
VQ7-6-FG-D-1ZR
VQ7-6-FG-D-1ZR-Q
VQ7-6-FG-D-1ZRA02
VQ7-6-FG-D-1ZRA02-Q
VQ7-6-FG-D-1ZRA02SC
VQ7-6-FG-D-1ZRA03
VQ7-6-FG-D-1ZRA03SC
VQ7-6-FG-D-1ZRO
VQ7-6-FG-D-1ZRSC
VQ7-6-FG-D-1ZSC
VQ7-6-FG-D-2
VQ7-6-FG-D-2A02
VQ7-6-FG-D-2A03
VQ7-6-FG-D-2B02
VQ7-6-FG-D-2N
VQ7-6-FG-D-2NA02
VQ7-6-FG-D-2NA02SC
VQ7-6-FG-D-2NA03
VQ7-6-FG-D-2NA03SC
VQ7-6-FG-D-2NR
VQ7-6-FG-D-2NRA02
VQ7-6-FG-D-2NRA02SC
VQ7-6-FG-D-2NRA03
VQ7-6-FG-D-2NRA03SC
VQ7-6-FG-D-2NRSC
VQ7-6-FG-D-2NSC
VQ7-6-FG-D-2NVR
VQ7-6-FG-D-2R
VQ7-6-FG-D-2RA02
VQ7-6-FG-D-2RA03
VQ7-6-FG-D-2Z
VQ7-6-FG-D-2Z-Q
VQ7-6-FG-D-2ZA02
VQ7-6-FG-D-2ZA02-Q
VQ7-6-FG-D-2ZA02SC
VQ7-6-FG-D-2ZA03
VQ7-6-FG-D-2ZA03SC
VQ7-6-FG-D-2ZR
VQ7-6-FG-D-2ZR-Q
VQ7-6-FG-D-2ZRA02
VQ7-6-FG-D-2ZRA02SC
VQ7-6-FG-D-2ZRA03
VQ7-6-FG-D-2ZRA03SC
VQ7-6-FG-D-2ZRB02
VQ7-6-FG-D-2ZRB03
VQ7-6-FG-D-2ZRSC
VQ7-6-FG-D-2ZSC
VQ7-6-FG-D-3
VQ7-6-FG-D-3-Q
VQ7-6-FG-D-3A02
VQ7-6-FG-D-3A03
VQ7-6-FG-D-3A03O
VQ7-6-FG-D-3A03SC
VQ7-6-FG-D-3A03T
VQ7-6-FG-D-3A03TO
VQ7-6-FG-D-3A03TSC
VQ7-6-FG-D-3B02
VQ7-6-FG-D-3B03
VQ7-6-FG-D-3N
VQ7-6-FG-D-3N-Q
VQ7-6-FG-D-3NA02
VQ7-6-FG-D-3NA02-Q
VQ7-6-FG-D-3NA02SC
VQ7-6-FG-D-3NA02SC-X23
VQ7-6-FG-D-3NA03
VQ7-6-FG-D-3NA03-Q
VQ7-6-FG-D-3NA03SC
VQ7-6-FG-D-3NA03T
VQ7-6-FG-D-3NO
VQ7-6-FG-D-3NR
VQ7-6-FG-D-3NR-Q
VQ7-6-FG-D-3NRA02
VQ7-6-FG-D-3NRA02-Q
VQ7-6-FG-D-3NRA02FSC
VQ7-6-FG-D-3NRA02SC
VQ7-6-FG-D-3NRA03
VQ7-6-FG-D-3NRA03-Q
VQ7-6-FG-D-3NRA03O
VQ7-6-FG-D-3NRA03SC
VQ7-6-FG-D-3NRSC
VQ7-6-FG-D-3NSC
VQ7-6-FG-D-3NSC-X23
VQ7-6-FG-D-3NVA03
VQ7-6-FG-D-3NVRA03
VQ7-6-FG-D-3R
VQ7-6-FG-D-3RA02
VQ7-6-FG-D-3RA02SC
VQ7-6-FG-D-3RA03
VQ7-6-FG-D-3RA03-Q
VQ7-6-FG-D-3RA03SC
VQ7-6-FG-D-3RSC
VQ7-6-FG-D-3SC
VQ7-6-FG-D-3VA02
VQ7-6-FG-D-3Z
VQ7-6-FG-D-3Z-Q
VQ7-6-FG-D-3ZA02
VQ7-6-FG-D-3ZA02-Q
VQ7-6-FG-D-3ZA02O
VQ7-6-FG-D-3ZA02SC
VQ7-6-FG-D-3ZA03
VQ7-6-FG-D-3ZA03-Q
VQ7-6-FG-D-3ZA03O
VQ7-6-FG-D-3ZA03SC
VQ7-6-FG-D-3ZA03SC-Q
VQ7-6-FG-D-3ZA03T
VQ7-6-FG-D-3ZB02
VQ7-6-FG-D-3ZB03
VQ7-6-FG-D-3ZO
VQ7-6-FG-D-3ZR
VQ7-6-FG-D-3ZR-Q
VQ7-6-FG-D-3ZRA02
VQ7-6-FG-D-3ZRA02-Q
VQ7-6-FG-D-3ZRA02SC
VQ7-6-FG-D-3ZRA03
VQ7-6-FG-D-3ZRA03-Q
VQ7-6-FG-D-3ZRA03O
VQ7-6-FG-D-3ZRA03SC
VQ7-6-FG-D-3ZRA03T
VQ7-6-FG-D-3ZRB02
VQ7-6-FG-D-3ZRB02SC
VQ7-6-FG-D-3ZRB03
VQ7-6-FG-D-3ZRO
VQ7-6-FG-D-3ZRSC
VQ7-6-FG-D-3ZSC
VQ7-6-FG-D-3ZSC-Q
VQ7-6-FG-D-3ZV
VQ7-6-FG-D-3ZVA02
VQ7-6-FG-D-3ZVA03
VQ7-6-FG-D-3ZVA03SC
VQ7-6-FG-D-3ZVRA02
VQ7-6-FG-D-4
VQ7-6-FG-D-4N
VQ7-6-FG-D-4NA02
VQ7-6-FG-D-4NA03
VQ7-6-FG-D-4R
VQ7-6-FG-D-4Z
VQ7-6-FG-D-4ZA02
VQ7-6-FG-D-4ZA03
VQ7-6-FG-D-4ZSC
VQ7-6-FG-D-5
VQ7-6-FG-D-5NA03
VQ7-6-FG-D-5Z
VQ7-6-FG-D-5ZA02
VQ7-6-FG-D-7N
VQ7-6-FG-D-9
VQ7-6-FG-D-9B02
VQ7-6-FG-D-9N
VQ7-6-FG-D-9NA03
VQ7-6-FG-D-9NR
VQ7-6-FG-D-9Z
VQ7-6-FG-D-9Z-Q
VQ7-6-FG-D-9ZA02
VQ7-6-FG-D-9ZA03
VQ7-6-FG-D-9ZA03T
VQ7-6-FG-D-9ZR
VQ7-6-FG-D-9ZRA02
VQ7-6-FG-D-9ZRA03
VQ7-6-FG-D-Z
VQ7-6-FG-S-1ZA02
VQ7-6-FG-S-3NR
VQ7-6-FG-S-3Z
VQ7-6-FG-S-3Z-Q
VQ7-6-FG-S-3ZA02
VQ7-6-FG-S-3ZA03
VQ7-6-FG-S-3ZA03TSC
VQ7-6-FG-S-3ZO-Q
VQ7-6-FG-S-3ZR
VQ7-6-FG-S-6Z
VQ7-6-FG-S-6ZB
VQ7-6-FG-S-6ZM
VQ7-6-FG-S3ZA03
...............

Solenoid valve SMC VQ7-8 series

VQ7-8-FDG-D-3Z
VQ7-8-FG-D-1Z
VQ7-8-FG-D-1ZA04
VQ7-8-FG-D-1ZR
VQ7-8-FG-D-2NR
VQ7-8-FG-D-3NR
VQ7-8-FG-D-3NR-Q
VQ7-8-FG-D-3NRA03
VQ7-8-FG-D-3NRA03SC
VQ7-8-FG-D-3NRA04
VQ7-8-FHG-D-3NR
VQ7-8-FHG-D-3Z
VQ7-8-FHG-D-3ZA03
VQ7-8-FHG-D-3ZA04
VQ7-8-FHG-D-3ZR
VQ7-8-FIG-D-3NR
VQ7-8-FJG-D-3NR
VQ7-8-FPG-D-2Z
VQ7-8-FPG-D-3NR
VQ7-8-FPG-D-3Z
...............

Solenoid valve SMC VQ0000 series

VQ0141N-5LO-C4
VQ0241N-5LO-C4
...............

Solenoid valve SMC VQ1000 series

VQ1000-10A-1
VQ1000/2000
VQ1100-3
VQ1100-5
VQ1100-51
VQ1100N-5
VQ1100N-5C
VQ1100NY-5
VQ1100NY-5-Q
VQ1101
VQ1101-3
VQ1101-3B
VQ1101-5
VQ1101-5B
VQ1101N-5
VQ1101N-5B
VQ1131-5-C6
VQ1131N-5-C6
VQ1141-5LO-C0
VQ1170-5L-C4
VQ1170-5LO-N3
VQ1171-5LO-N7
VQ1200-51
VQ1200N-5
VQ1201-3
VQ1201N-5
VQ1231N-5-C6
VQ1231N-5B-C6-P
VQ1271N-5LOB-C4
VQ1300-3
VQ1301N-5
VQ1301RY-5
VQ1400NY-5
VQ1401N-5
VQ1431N-5-C6
VQ1470-5LO-N3
...............

Solenoid valve SMC VQ2000 series

VQ2000-PW-02T
VQ2100-51
VQ2100N-5
VQ2100NY-5-X23-Q
VQ2101
VQ2101-5
VQ2101N-5
VQ2101N-5-Q
VQ2101N-5B
VQ2141-5L-N7Plug
VQ2141N-5LO-C6
VQ2200-51
VQ2200N-5B
VQ2200NY-5
VQ2200NY-5-Q
VQ2200NY-5C-Q
VQ2201-5
VQ2201N-5
VQ2201N-5-Q
VQ2241N-5LO-C6
VQ2241N-5LO-C8
VQ2300N-5B
VQ2301-3
VQ2301N-3
VQ2301N-5
VQ2400-5B
VQ2400N-5
VQ2400N-5B
VQ2401-5
VQ2401N-5
VQ2500-5B
VQ2500N-5
VQ2500N-5B
...............

Solenoid valve SMC VQ4000 series

VQ4000-P-02N
VQ4000-P-03N
VQ4000-P-03T
VQ4000-P-3T
VQ4000-PW-03T
VQ4000/5000
VQ4100-3
VQ4100-3B
VQ4100-5
VQ4100-5B
VQ4100-5B-03T
VQ4100-5B1
VQ4100Y-51
VQ4101-3BW
VQ4101-5
VQ4101-5B
VQ4101-5W
VQ4150-5GE1
VQ4150R-1GE1
VQ4150R-5GE1
VQ4200-3
VQ4200-5
VQ4201-3
VQ4201-3B
VQ4201-5
VQ4251-5GE1
VQ4300-5
VQ4301-5
VQ4301-5-03T
VQ4301-5B
VQ4400-5
VQ4400-5B
VQ4401-5W
...............

Solenoid valve SMC VQC series

VQC1000
VQC1100N-5
VQC2000
VQC2100N-5
VQC2101-5
VQC2101N-5
VQC2201-5
VQC2301-5
VQC4101-5
VQC4201-5
...............

Solenoid valve SMC VQZ series

VQZ100
VQZ1000/2000/3000
VQZ111P-3
VQZ1121-5LO-M5
VQZ115-3M-N7-PR
VQZ115-5L-M5
VQZ115-5LO-C4
VQZ115-5LO-N7
VQZ115-5LOB-CP
VQZ115-6M-N7-PR
VQZ1151-3LO
VQZ2120-5YZ-M5-F
VQZ2120-5YZ-M5-F-Q
VQZ2120Y-5YZ-M5-F-Q
VQZ2121-3YZ-N7T
VQZ2150-5L
VQZ2150-5LB
VQZ2150-5LO
VQZ2150-5YZ
VQZ2150Y-5YZ-Q
VQZ2151-5LO
VQZ2151S-5L-C
VQZ2450-5L
VQZ2450-5LO
VQZ2550-5YZ-Q
VQZ312-3YZ-02T
VQZ312-5YZ-02T
VQZ315-5LO
VQZ3151-3LOB
VQZ3151-3YZ
VQZ3151-5LO
VQZ315R-5LO
VQZ332-3YZ-02T
VQZ332-5YZ-02T
VQZ335-3YZ
VQZ3451-5LO
VQZ3851-5YZ1-X113
...............

Solenoid valve SMC VVQ series

VVQ0000-58A
VVQ1000
VVQ1000-10A-1
VVQ1000-50A-C6
VVQ1000-50A-N7
VVQ1000-51A-C10
VVQ1000-51A-C4
VVQ1000-51A-C6
VVQ1000-51A-C8
VVQ1000-80A-1
VVQ2000-10A-1
VVQ2000-16A
VVQ2000-2A-4
VVQ2000-3A-4
VVQ2000-51A-C10
VVQ2000-80A-1
VVQ2000-80A-3-2
VVQ4000-10A-1
VVQ4000-12-11
VVQ4000-12-8
VVQ4000-19B-D
VVQ4000-1A-F1-03T
VVQ4000-1A-F1-C0
VVQ4000-1C-F1-03T
VVQ4000-20A-1
VVQ4000-2A-1T-L
VVQ4000-3A-1T-F
VVQ4000-50B-N7
VVQ4000-80A-1
VVQ4000-80A-2
VVQ4000-80A-4
VVQ4000-9-4
VVQ5000-40-2-1
VVQZ100-10A-5
VVQZ2000-10A-5
...............

Một số model khác

VQ21A1-5YO-C6-F-Q
VQ31A1-5GZ-C12
VQ31A1-5YZ-C10-F
VQ31A1-5YZ-C10F
VQ110L-5L
VQ111-3LO
VQ111-5-1
VQ111P-5L
VQ131-5
VQ241N-5LOB-C9SMC
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo