Transistor Igbt Mitsubishi PM series

Transistor Igbt Mitsubishi PM
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Mitsubishi

Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Transistor Igbt Mitsubishi PM series của Nhật Bản, thuộc loại IPM (Intelligent Power Modules), kết hợp một IC điều khiển có IGBT và mạch bảo vệ.

IPM dễ dàng thiết kế các mạch ngoại vi và có thể đảm bảo độ tin cậy cao cho hệ thống.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Điện áp: Tùy model
Dòng điện: Tùy model
Thương hiệu: Mitsubishi
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Tên gọi khác của sản phẩm:

Igbt IPM Mitsubishi PM series

Transistor Igbt Mitsubishi PM G1 series

PM100CG1A065
PM100CG1AL065
PM100CG1AP065
PM100CG1APL065
PM100CG1B065
PM100CG1B120
PM100CG1C120
PM100RG1B065
PM100RG1B120
PM100RG1C120
PM150CG1B065
PM150CG1C120
PM150RG1B065
PM150RG1C120
PM200CG1B065
PM200CG1C065
PM200CG1C120
PM200RG1B065
PM200RG1C065
PM200RG1C120
PM25CG1A120
PM25CG1AL120
PM25CG1AP120
PM25CG1APL120
PM25CG1B120
PM25RG1A120
PM25RG1AP120
PM25RG1B120
PM300CG1C065
PM300RG1C065
PM35CG1A120
PM35CG1AL120
PM35CG1AP120
PM35CG1APL120
PM35CG1B120
PM35RG1A120
PM35RG1AP120
PM35RG1B120
PM450CG1C065
PM450RG1C065
PM50CG1A065
PM50CG1A120
PM50CG1AL065
PM50CG1AL120
PM50CG1AP065
PM50CG1AP120
PM50CG1APL065
PM50CG1APL120
PM50CG1B065
PM50CG1B120
PM50RG1A065
PM50RG1AP065
PM50RG1B065
PM50RG1B120
PM75CG1A065
PM75CG1AL065
PM75CG1AP065
PM75CG1APL065
PM75CG1B065
PM75CG1B120
PM75RG1A065
PM75RG1AP065
PM75RG1B065
PM75RG1B120
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM L1 series

PM100CL1A060
PM100CL1A120
PM100CL1B060
PM100RL1A060
PM100RL1A120
PM100RL1B060
PM150CL1A060
PM150CL1A120
PM150CL1B060
PM150RL1A060
PM150RL1A120
PM150RL1B060
PM200CL1A060
PM200RL1A060
PM25CL1A120
PM25CL1B120
PM25RL1A120
PM25RL1B120
PM25RL1C120
PM300CL1A060
PM300RL1A060
PM50CL1A060
PM50CL1A120
PM50CL1B060
PM50CL1B120
PM50RL1A060
PM50RL1A120
PM50RL1B060
PM50RL1B120
PM50RL1C060
PM75CL1A060
PM75CL1A120
PM75CL1B060
PM75CL1B120
PM75RL1A060
PM75RL1A120
PM75RL1B060
PM75RL1B120
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM S1 series

PM100CS1D060
PM100CS1D120
PM150CS1D060
PM200CS1D060
PM25CS1D120
PM50CS1D060
PM50CS1D120
PM75CS1D060
PM75CS1D120
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM V1 series

PM200DV1A120
PM300DV1A120
PM400DV1A060
PM450DV1A120
PM600DV1A060
PM800DV1B060
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM PV series

PM50B4L1C060
PM50B4LA060
PM50B4LB060
PM50B5L1C060
PM50B5LA060
PM50B5LB060
PM50B6L1C060
PM50B6LA060
PM50B6LB060
PM75B4L1C060
PM75B4LA060
PM75B4LB060
PM75B5L1C060
PM75B5LA060
PM75B5LB060
PM75B6L1C060
PM75B6LA060
PM75B6LB060
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM L series

PM100CLA060
PM100CLA120
PM100RLA060
PM100RLA120
PM150CLA060
PM150CLA120
PM150RLA060
PM150RLA120
PM200CLA060
PM200CLA120
PM200RLA060
PM25CLA120
PM25CLB120
PM25RLA120
PM25RLB120
PM300CLA060
PM300CLA120
PM300RLA060
PM450CLA060
PM450CLA120
PM50CLA060
PM50CLA120
PM50CLB060
PM50CLB120
PM50RLA060
PM50RLA120
PM50RLB060
PM50RLB120
PM600CLA060
PM75CLA060
PM75CLA120
PM75CLB060
PM75CLB120
PM75RLA060
PM75RLA120
PM75RLB060
PM75RLB120
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM SDASH series

PM100CSD060
PM100CSD120
PM100CSE060
PM100CSE120
PM100RSD060
PM100RSD120
PM100RSE060
PM100RSE120
PM150CSD060
PM150CSD120
PM150CSE060
PM150CSE120
PM150RSD060
PM150RSD120
PM150RSE060
PM150RSE120
PM200CSD060
PM200CSE060
PM200RSD060
PM200RSE060
PM300CSD060
PM300CSE060
PM300RSD060
PM300RSE060
PM50CSD060
PM50CSD120
PM50CSE060
PM50CSE120
PM50RSD060
PM50RSD120
PM50RSE060
PM50RSE120
PM75CSD060
PM75CSD120
PM75CSE060
PM75CSE120
PM75RSD060
PM75RSD120
PM75RSE060
PM75RSE120
...............

Transistor Igbt Mitsubishi PM V series

PM100CVA060
PM100CVA120
PM150CVA060
PM150CVA120
PM200CVA060
PM200DVA120
PM300CVA060
PM300DVA120
PM400DVA060
PM50RVA120
PM600DVA060
PM75CVA120
PM75RVA060
...............

HVIGBT PM series

PM1200HCE330-1
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo