Cách tính công suất chiller

Nhập dữ liệu vào công cụ tính công suất chiller và bạn sẽ có ngay kết quả:

Chất lỏng cần làm lạnh

1000 và 4,19 lần lượt là khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của nước ở nhiệt độ 25 °C, bạn có thể sử dụng để ước chừng cho loại các chất lỏng khác.

Công thức tính công suất chiller

Sử dụng phương trình năng lượng sau, chúng ta có thể tính được công suất làm lạnh.

Q = m x Cp x ΔT

Trong đó:

  • m là khối lượng của chất cần làm lạnh trong 1s, đơn vị kg
  • Cp là nhiệt dung riêng của chất cần làm lạnh, đơn vị kJ/kg/K
  • ΔT là hiệu số của nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ sau khi làm lạnh, đơn vị K

Việc chuyển đổi từ °C sang K là không cần thiết, do ΔT °C = ΔT K. Đơn vị đo lượng của Q là kW.

Trở lại phía trên đầu