Điều khoản mua hàng

1. Điều khoản chung

Để mua hàng hoặc yêu cầu báo giá, khách hàng cần cung cấp các thông tin chính xác. Tất cả các đơn đặt hàng và giao dịch đều được Starline xác nhận bằng email.

Bằng việc mua hàng, khách hàng thừa nhận rằng những sản phẩm do Starline cung cấp không được thiết kế để sử dụng trái với các quy định luật pháp tại Việt Nam và các quốc gia khác, nơi khách hàng sử dụng sản phẩm.

Phiên bản ràng buộc của điều khoản mua hàng là phiên bản tiếng Việt. Các phiên bản ngôn ngữ khác chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin.

Các điều khoản thỏa thuận giữa khách hàng và nhân viên bán hàng của Starline, nếu khác với các điều khoản mua hàng của Starline, sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ điều khoản thương mại bổ sung hoặc điều khoản khác chỉ có giá trị ràng buộc đối với Starline khi chúng đã được xác nhận một cách rõ ràng bằng văn bản.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Starline chỉ giới hạn trong tổng giá trị đơn hàng. Starline sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào bao gồm thiệt hại do hậu quả, chi phí phát sinh, thiệt hại ngẫu nhiên, lợi nhuận bị mất hoặc doanh thu bị mất.

2. Giao hàng

Khi sử dụng điều kiện giao hàng DAP, Starline chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm mà khách hàng chỉ định, tại khu vực Việt Nam, nhưng không bao gồm nghĩa vụ vận chuyển lên cao hoặc xuống thấp tầng, hoặc những địa điểm mà các đơn vị giao hàng thông thường không thể tiếp cận được.

Starline không chịu trách nhiệm nếu thời gian giao hàng bị chậm trễ do các sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải hoặc các sự kiện khác tương tự).

3. Hàng đặt về

Các sản phẩm không tồn kho tại Starline, có thể được đặt hàng về. Khách hàng sẽ được yêu cầu thanh toán số tiền đặt cọc ban đầu.

4. Tình trạng hàng hóa

Tình trạng sản phẩm mới, có nghĩa là chưa bao giờ sử dụng. Sản phẩm có thể là hàng thặng dư (tồn kho lâu năm), có thể không bao gồm bao bì, phần mềm hoặc các tài liệu đi kèm của nhà sản xuất, có thể bên ngoài đã bị phong hóa hoặc đổi màu do thời gian.

5. Bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm mua từ Starline sẽ được bảo hành một năm kể từ ngày xuất kho từ Starline hoặc ngày xuất hóa đơn. Phí vận chuyển đối với sản phẩm theo chiều gửi đi kiểm tra bảo hành sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm.

Các điều khoản về bảo hành xem chi tiết tại Chính sách bảo hành

6. Trả lại hàng

Đối với các sản phẩm bảo hành, nếu Starline không thể sửa chữa hoặc không thể cung cấp được sản phẩm thay thế, Starline sẽ hoàn trả số tiền tương ứng với số tiền khách hàng đã thanh toán cho sản phẩm đó.

Hàng hóa đã mua nếu không bị lỗi sẽ không thể trả lại hàng.

7. Chứng nhận CO, CQ

Đơn hàng theo mặc định sẽ không bao gồm CO và CQ. Khách hàng cần đưa yêu cầu về cung cấp chứng nhận CO, CQ trước thời điểm đặt hàng. Chi phí phát hành CO, CQ sẽ được cộng thêm và phân bổ vào giá sản phẩm.

Đối với các đơn hàng giá trị lớn và nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, CO và CQ do nhà sản xuất phát hành sẽ được cung cấp.

Đối với các đơn hàng được nhập từ đại lý và các đơn vị phân phối, CO và CQ bản thương mại sẽ được cung cấp.

Zalo