Điều khoản sử dụng

Tổng quan về điều khoản

Thỏa thuận điều khoản sử dụng này giữa Starline và bạn có hiệu lực kể từ ngày bạn truy cập website này. Thỏa thuận nêu ra các điều khoản chung về việc sử dụng trang web Starline của bạn.

Các từ "chúng tôi" sẽ đề cập đến Starline. Các từ "bạn", "người dùng", "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập website này.

Điều kiện của bạn

Website của Starline chỉ khả dụng đối với những cá nhân có đầy đủ chức năng dân sự và năng lực pháp lý theo luật.

Khi sử dụng website này, bạn đã thể hiện và đảm bảo bạn từ mười tám tuổi trở lên.

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Starline sẽ đảm bảo dữ liệu của bạn được lưu trữ bảo mật và an toàn.

Xem chi tiết Chính sách bảo mật

Tính khả dụng của website

Starline luôn cố gắng để website hoạt động liên tục 24/7. Tuy nhiên, đôi lúc website có thể không hoạt động và không thể truy cập được. Có thể do các hoạt động bảo trì, sửa chữa hoặc các nguyên nhân khác.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Starline không cam kết tính khả dụng của website một cách liên tục. Và chúng tôi không phải chịu trách nhiệm bất kỳ pháp lý nào với bạn hay các bên khác về vấn đề này.