Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận điều khoản sử dụng này giữa Starline và bạn có hiệu lực kể từ ngày bạn truy cập website này. Thỏa thuận nêu ra các điều khoản chung về việc sử dụng trang web Starline của bạn.

Các từ "chúng tôi" sẽ đề cập đến Starline. Các từ "bạn", "người dùng", "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập website này.

1. Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ không nhằm mục đích rằng một cá nhân hoặc tổ chức nào đó sẽ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo cách trái với luật pháp tại Việt Nam và các quốc gia khác.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp về sản phẩm, dịch vụ mà Starline cung cấp.

2. Đại diện người dùng

Bằng cách truy cập vào trang web starline.vn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

  • Bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản pháp lý này
  • Bạn không phải là trẻ vị thành niên tại khu vực tài phán mà bạn cư trú
  • Bạn sẽ không truy cập dịch vụ thông qua các phương tiện tự động hoặc robot
  • Bạn sẽ không sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào
  • Bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào
  • Tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện hành

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, thì chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ việc sử dụng dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai.

3. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập những thông tin của bạn qua các form biểu mẫu. Tất cả các biểu mẫu đều được ghi chú rõ ràng và đảm bảo bạn luôn biết rằng các thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ.

Thông tin của bạn được đảm bảo chỉ được chúng tôi sử dụng cho mục đích cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho các đơn vị khác, trừ trường hợp có lệnh của tòa án.

Cookie được gửi từ trang web và được lưu trữ trên trình duyệt. Bằng cách sử dụng website, bạn đồng ý với việc cho phép trang web của chúng tôi sử dụng Cookie.

5. Đăng ký người dùng

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký để mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng tên người dùng đó là không phù hợp hoặc có thể bị phản đối.

6. Mua hàng và thanh toán

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:

  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Tiền mặt
  • PayPal

Bạn đồng ý sẽ chi trả các khoản phí thanh toán nếu có.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào trong việc định giá, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận được thanh toán.

7. Chính sách bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được đăng trên website, được đưa vào các Điều khoản pháp lý này.

8. Sửa đổi điều khoản

Các Điều khoản pháp lý này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và trang web.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của sản phẩm, dịch vụ và website bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

9. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản pháp lý này sẽ được điều chỉnh và định nghĩa theo luật pháp Việt Nam. Công ty TNHH Công nghệ Starline và bạn đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án của Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các Điều khoản pháp lý này.

10. Chỉnh sửa

Các thông tin trên website có thể chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, thành phần không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

11. Tính khả dụng của website

Starline luôn cố gắng để website hoạt động liên tục 24/7. Tuy nhiên, đôi lúc website có thể không hoạt động và không thể truy cập được. Có thể do các hoạt động bảo trì, sửa chữa hoặc các nguyên nhân khác.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Starline không cam kết tính khả dụng của website một cách liên tục. Và chúng tôi không phải chịu trách nhiệm bất kỳ pháp lý nào với bạn hay các bên khác về vấn đề này.

12. Miễn trừ trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Nếu có thêm bất cứ điều khoản trách nhiệm nào nữa, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn sẽ luôn được giới hạn ở số tiền bạn đã chi trả cho chúng tôi.

13. Liên hệ

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc để nhận thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH Công Nghệ Starline

0979 408 428

contact@starline.vn

Zalo