Điện công nghiệp

Allen bradley 100-C16KF01
Contactor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron S8FS-G15024CD
Power Supply
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Yaskawa HC-10E2
Magnetic Contactor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Heidenhain MT 12W 231011-03
Incremental Length Gauges
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Schneider XY2CE1A297
Emergency stop switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Aventics 0830100631
Proximity sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Zettler AZ943-1CH-48DE
Power Relay
Đặt hàng tối thiểu: 9 pcs
Allen Bradley 1606-XLP72E
Power Supply
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Ebm-Papst A2E210-AF02-09
Inverter Fan
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Siemens 3RH1911-1FA40
Auxiliary contact
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Siemens 3RH1911-1FA22
Auxiliary contact
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Siemens 3RH1911-1FA31
Auxiliary contact
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Siemens 3RH1140-1BB40
Contactor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Siemens 3RH1131-1BB40
Contactor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Siemens 3RH1122-1BB40
Contactor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Siemens D2E160-AH01-17
Inverter Axial Flow Fan
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
  • 1
  • 2
Trở lại phía trên đầu
Zalo