Chính sách bảo mật

Starline luôn cố gắng bảo mật thông tin của khách hàng và đối tác. Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn biết các loại thông tin được Starline thu thập, lưu trữ và cách sử dụng những thông tin đó.

Thu thập thông tin

Starline thu thập những thông tin qua các biểu mẫu, cuộc gọi điện thoại, email, ... nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Lưu trữ thông tin

Starline lưu trữ thông tin trên máy chủ và các thông tin luôn được bảo mật. Đối với mật khẩu của bạn, Starline luôn mã hóa trước khi lưu trữ.

Xem thêm về Mã hóa mật khẩu

Sử dụng thông tin

Starline sử dụng thông tin của khách hàng và đối tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phân tích và chăm sóc khách hàng, đối tác.

Starline cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho các bên khác, trừ trường hợp có lệnh của tòa án.

Thu thập Cookies

Giống như các trang web nào khác, Website của Starline có sử dụng cookie. Cookie được gửi từ trang web và lưu trữ trên trình duyệt của bạn.

Thông tin trẻ em

Phần ưu tiên quan trọng là bổ sung sự bảo vệ cho trẻ em khi sử dụng internet. Starline khuyến khích người giám hộ quan sát tham gia và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của trẻ em.

Đồng ý với chính sách

Khi sử dụng trang web của Starline, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư và đồng ý với điều khoản sử dụng website của chúng tôi.