Bảo mật và riêng tư

1. Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký trên website hoặc mua hàng, bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin do bạn cung cấp

Thông tin mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi, các lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm, dịch vụ và tính năng bạn sử dụng. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email
  • Thông tin doanh nghiệp

Chúng tôi không thu thập và xử lý các thông tin được xem là nhạy cảm.

Thông tin được thu thập tự động

Một số thông tin, chẳng hạn như địa chỉ địa chỉ IP, đặc điểm của trình duyệt, tên thiết bị - có thể được thu thập tự động khi bạn truy cập vào website của chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Dữ liệu nhật ký và sử dụng, là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký.

2. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý dich vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

  • Tạo thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng
  • Cung cấp và tạo điều kiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dùng
  • Cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu và cá nhân hóa cho bạn
  • Để đánh giá và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn

3. Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu khác.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi mọi quá trình xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

4. Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn?

Chúng tôi luôn bảo vệ thông tin của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật có tổ chức và kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có công nghệ truyền tải điện tử nào qua Internet hoặc lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không có thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không phù hợp.

5. Chúng tôi có thu thập thông tin từ trẻ vị thành niên không?

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

6. Chúng tôi có cập nhật thông báo này không?

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại thông báo về quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Công Nghệ Starline

0979 516 580

contact@starline.vn