MPN

Parker 7321BCN00 + 491514Q3
Solenoid valve
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Mitsubishi R63670202
Electric thermistor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Allen Bradley 700-FSY2DU23
Time relay
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
SMC ITV2030-01F2BN3-Q
Regulator
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell LSM7N
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Tamagawa TS2640N321E64
Encoder
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Sick WTB4S-3N1361
Photoelectric sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Ixys MEO 450-12DA
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Starpower GD400SGU120C2S
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Infineon FZ400R12KS4
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Autonics TZN4S-14C
Temperature controller
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Fuji GYG152C5-RG2
Servo motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Carlo Gavazzi RGC2A60D25KKE
Solid state relay
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell GLAA20A1B
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell LSA4L
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell LSZ52A
Roller
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs

MPN là gì?

MPN - Manufacturer Part Number là mã số nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất ban hành, để xác định các sản phẩm cụ thể.

Mã MPN thông thường bao gồm hỗn hợp các chữ cái, chữ số, các ký tự đặc biệt (-/) được sắp xếp để tạo thành chuỗi ký tự không có ý nghĩa.

Bạn có thể tìm thấy mã MPN trên thân của các linh kiện, bộ phận công nghiệp. Đôi khi, mã MPN cũng có thể được viết trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Nếu bạn không thể tìm thấy MPN của sản phẩm, hay tham khảo ý kiến của kỹ sư hoặc hỏi lại đơn vị bán hàng đã cung cấp sản phẩm này.

Trở lại phía trên đầu