MPN

Sick WT18-3P130
Photoelectric Sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Burkert 6013-A-1/8-FPM-BR
Solenoid Valve
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron S8FS-G15024CD
Power Supply
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Btsr IS3W-TS
Sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Airtac MAC20X400SCA
Cylinder
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Dynex DCR1710F18
Thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron H3MHAC200220240C
Solid State Timer
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron TL-XP2
Proximity Sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS MCMA260PD1600YB
Diode Module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Sick GL10-P1212
Photoelectric sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Schneider XSAV11801
Inductive proximity sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Asco A932A1ACA006791
Solenoid Valve
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Asco SCXE210D004
Pilot Operated Solenoid Valve
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Yaskawa HC-10E2
Magnetic Contactor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron D4C-2320
Limit Switch
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Embraco EMT6170Z
Compressor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

MPN là gì?

MPN - Manufacturer Part Number là mã số nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất ban hành, để xác định các sản phẩm cụ thể.

Mã MPN thông thường bao gồm hỗn hợp các chữ cái, chữ số, các ký tự đặc biệt (-/) được sắp xếp để tạo thành chuỗi ký tự không có ý nghĩa.

Bạn có thể tìm thấy mã MPN trên thân của các linh kiện, bộ phận công nghiệp. Đôi khi, mã MPN cũng có thể được viết trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Nếu bạn không thể tìm thấy MPN của sản phẩm, hay tham khảo ý kiến của kỹ sư hoặc hỏi lại đơn vị bán hàng đã cung cấp sản phẩm này.

Trở lại phía trên đầu
Zalo