MPN

Celtron STC-150KG
Loadcell
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
HBM SP4MC3MR-75KG
Loadcell
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Mitsubishi HF-KN43J-S100
Servo Motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron H7CX-ASD-N
Counter
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron H7CX-A4D-N
Counter
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell D4120
Duct Smoke Detector
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS MCMA700P1600CA
Thyristor Module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
ABB OESA32P3A1
Disconnect switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Allen Bradley 1769-IF4
I/O module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IFM O1D105
Photoelectric distance sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell SZR-MY4-N1-DC24V
Power Relay
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Honeywell SZR-LY2-N1-DC24V
Power Relay
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Mitsubishi CM16AC
Spindle Motor Sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell RM7890A1015
Burner control
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IFM EVC01E
Converter PNP-NPN
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
VIPA 253-1DP01
Interface module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

MPN là gì?

MPN - Manufacturer Part Number là mã số nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất ban hành, để xác định các sản phẩm cụ thể.

Mã MPN thông thường bao gồm hỗn hợp các chữ cái, chữ số, các ký tự đặc biệt (-/) được sắp xếp để tạo thành chuỗi ký tự không có ý nghĩa.

Bạn có thể tìm thấy mã MPN trên thân của các linh kiện, bộ phận công nghiệp. Đôi khi, mã MPN cũng có thể được viết trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Nếu bạn không thể tìm thấy MPN của sản phẩm, hay tham khảo ý kiến của kỹ sư hoặc hỏi lại đơn vị bán hàng đã cung cấp sản phẩm này.

Trở lại phía trên đầu
Zalo