Bán dẫn công nghiệp

Ixys MEO 450-12DA
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Starpower GD400SGU120C2S
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Infineon FZ400R12KS4
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Fuji 2MBI600VN-120-50
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Sanrex DD60KB160
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Semikron SKKT 57B16 E
Thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Semikron SKN60F15
Rectifier Diode
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
IXYS MCC162-18IO1
Thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Sanrex DF75LB160
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS MDD44-16N1B
Rectifier
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
IXYS MCC44-14IO8B
Thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
IXYS MCC21-14io8b
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Trở lại phía trên đầu