Bán dẫn công nghiệp

Dynex DCR1710F18
Thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS MCMA260PD1600YB
Diode Module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
SanRex KD55F160
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Infineon FF300R12KS4
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Semikron SEMiX603GB17E4p
IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
SanRex MDS100-16
Diode
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
IXYS MCMA700P1600CA
Thyristor Module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS VHF15-16IO5
Rectifier Bridge
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS N2600MC160
Phase control thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Westcode W4534NC060
Rectifier Diode
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Powersem PSI 75/06
Transistor IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Trở lại phía trên đầu
Zalo