Tự động hóa công nghiệp

Parker 7321BCN00 + 491514Q3
Solenoid valve
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Mitsubishi R63670202
Electric thermistor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
SMC ITV2030-01F2BN3-Q
Regulator
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell LSM7N
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Tamagawa TS2640N321E64
Encoder
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Sick WTB4S-3N1361
Photoelectric sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Autonics TZN4S-14C
Temperature controller
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Fuji GYG152C5-RG2
Servo motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell GLAA20A1B
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell LSA4L
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell LSXA3K
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Panasonic MHMF042L1C2M
Servo motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Trở lại phía trên đầu