Diode

Đi ốt
Diode
Hình ảnh tượng trưng, sản phẩm thực tế có nhiều hình dạng khác nhau

Diode là một thiết bị bán dẫn cơ bản và đơn giản, cho phép dòng điện chạy qua nhưng chỉ theo một hướng nhất định. Diode có 2 điện cực: cực dương và cực âm.

Diode có các đặc tính sau:

  • Diode phân cực thuận: P là cực dương và N là cực âm
  • Diode phân cực ngược: P là cực âm và N là cực dương
  • Diode không phân cực: P và N không phân cực

Starline cung cấp các loại Diode (Đi ốt) của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong thị trường công nghiệp. Sử dụng mã model để tìm kiếm sản phẩm hoặc liên hệ 0979-516-580 để được tư vấn.

Zalo