MPN

Page 3
Nemicon OVW2-1024-2MHT
Encoder
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell CN7220A2007
Damper actuator
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Schneider TM221C16R
PLC
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron CP1H-XA40DR-A
PLC
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
IXYS N2600MC160
Phase control thyristor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Westcode W4534NC060
Rectifier Diode
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Mitsubishi QY40P
Output module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Panasonic HGS1010
Displacement Sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Powersem PSI 75/06
Transistor IGBT
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Honeywell V7-6B19D8
Microswitch
Đặt hàng tối thiểu: 7 pcs
Schneider XCKMR54D1
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Autonics E40S6-1024-3-T-24
Encoder
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Omron S8FS-C35024
Power supply
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Siemens 3RV20314EB10
Circuit breaker
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Trở lại phía trên đầu
Zalo