Tuyển Dụng

Hiện tại chưa có vị trí tuyển dụng nào.

Tuy nhiên, bạn có thể gửi CV và thư ứng tuyển vào email hr@starline.vn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp được mở.