Bạn chưa biết chọn loại máy nào?
Gọi 0979-408-428 để nhận tư vấn
Chiller KuenLing KLAW
Chiller KuenLing KLAW series
Gió giải nhiệt, công suất lạnh từ 151 - 726 kW
Chiller KuenLing KHAW
Chiller KuenLing KHAW series
Gió giải nhiệt, công suất lạnh từ 14 - 175 kW
Chiller KuenLing KLSW
Chiller KuenLing KLSW series
Nước giải nhiệt, công suất lạnh từ 127 - 1251 kW
Chiller KuenLing KHOW
Chiller KuenLing KHOW series
Nước giải nhiệt, công suất lạnh từ 17.45 - 209.34 kW
Trở lại phía trên đầu
Zalo