Cookie

Website của Starline có sử dụng Cookie.

Cookie là các tệp thông tin nhỏ được lưu trên trình duyệt web trong 1 khoảng thời gian nhất định, được tạo bởi máy chủ web mà bạn truy cập.

Cookie làm cho trải nghiệm của bạn trên trang web trở nên dễ dàng và thuật tiện hơn. Với cookie, bạn có thể:

  • Lưu danh sách sản phẩm mà bạn đã xem
  • Ghi nhớ các cài đặt trên website
  • Ghi nhớ lịch sử tìm kiếm

Starline sử dụng các nền tảng quảng cáo của đơn vị thứ 3 như Google, Facebook, ... Các đơn vị này sử dụng Cookie để thu thập hành vi sử dụng của bạn trên website.

Starline không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Tìm hiểu thêm về Cookie

Zalo