Mã hóa mật khẩu

Khi bạn tạo mật khẩu trên website của Starline, mật khẩu sẽ được mã hóa trước khi lưu trữ.

Tại sao lại mã hóa mật khẩu?

Hầu hết mọi người đều chỉ sử dụng một mật khẩu. Nếu mật khẩu không được mã hóa trước khi lưu trữ, những ai truy cập vào dữ liệu SQL sẽ biết được mật khẩu của bạn.

Nếu mật khẩu được mã hóa, chẳng hạn mật khẩu 12345678 sẽ được lưu trữ thành:

$2y$12$A5XxVWW8TnVH BGojOfO1.n85L9Neg /P1lQoPvQX. wtLlNkMxMO.

Mã hóa một chiều

Starline sử dụng mã hóa theo tiêu chuẩn AES-256-CBC. Và mật khẩu sẽ không thể giải mã ngược lại được.

Khi bạn thực hiện đăng nhập, hệ thống sẽ mã hóa mật khẩu mà bạn vừa nhập, sau đó đối sánh với dữ liệu trong SQL để xác thực người dùng.

Zalo