Điều hòa tín hiệu (Signal conditioner)
Điều hòa tín hiệu là thiết bị giúp chuyển đổi các loại tín hiệu điện hoặc cơ học thành một tín hiệu điện tử khác ở dạng dễ đọc và tương thích