Transistor Igbt Mitsubishi CM series

Transistor Igbt Mitsubishi CM
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Mitsubishi

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Transistor Igbt. Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Transistor Igbt Mitsubishi CM series của Nhật Bản, có khả năng đóng cắt dòng điện nhanh ở tần số cao và chịu tải lớn.

IGBT có ba đầu được gắn vào ba lớp kim loại khác nhau, lớp kim loại của đầu cuối được cách điện với các chất bán dẫn bằng một lớp silicon dioxide.

Xem thêm về Transistor Igbt

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Điện áp: Tùy model
Dòng điện: Tùy model
Thương hiệu: Mitsubishi
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Transistor Igbt Mitsubishi CM T1 series

CM100MXUB-13T1
CM100MXUBP-13T1
CM100MXUC-24T1
CM100MXUCP-24T1
CM100MXUD-13T1
CM100MXUDP-13T1
CM150MXUD-13T1
CM150MXUD-24T1
CM150MXUDP-13T1
CM150MXUDP-24T1
CM225DX-24T1
CM225DXP-24T1
CM300DX-24T1
CM300DXP-24T1
CM35MXUA-24T1
CM35MXUAP-24T1
CM450DX-24T1
CM450DXP-24T1
CM50MXUA-24T1
CM50MXUAP-24T1
CM50MXUB-13T1
CM50MXUBP-13T1
CM600DX-24T1
CM600DXP-24T1
CM75MXUB-13T1
CM75MXUB-24T1
CM75MXUBP-13T1
CM75MXUBP-24T1
CM75MXUC-24T1
CM75MXUCP-24T1
CM800DX-24T1
CM800DXP-24T1
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM T series

CM1000DX-24T
CM1000DXP-24T
CM100DY-13T
CM100DY-24T
CM100DY-34T
CM100MXUB-13T
CM100MXUBP-13T
CM100MXUC-24T
CM100MXUCP-24T
CM100MXUD-13T
CM100MXUDP-13T
CM100RX-24T
CM100RXP-24T
CM100TX-13T
CM100TX-24T
CM100TX-34T
CM100TXP-13T
CM100TXP-24T
CM100TXP-34T
CM1200DW-24T
CM1200DW-34T
CM150DY-13T
CM150DY-24T
CM150DY-34T
CM150MXUD-13T
CM150MXUD-24T
CM150MXUDP-13T
CM150MXUDP-24T
CM150RX-13T
CM150RX-24T
CM150RXP-13T
CM150RXP-24T
CM150TX-13T
CM150TX-24T
CM150TX-34T
CM150TXP-13T
CM150TXP-24T
CM150TXP-34T
CM200DY-13T
CM200DY-24T
CM200DY-34T
CM200RX-13T
CM200RXP-13T
CM200TX-13T
CM200TX-24T
CM200TXP-13T
CM200TXP-24T
CM225DX-24T
CM225DX-34T
CM225DXP-24T
CM225DXP-34T
CM300DX-13T
CM300DX-24T
CM300DX-34T
CM300DXP-13T
CM300DXP-24T
CM300DXP-34T
CM300DY-13T
CM300DY-24T
CM300DY-34T
CM35MXUA-24T
CM35MXUAP-24T
CM400DY-13T
CM400DY-34T
CM400DY-40T
CM450C1Y-24T
CM450DX-13T
CM450DX-24T
CM450DX-34T
CM450DXP-13T
CM450DXP-24T
CM450DXP-34T
CM450DY-24T
CM50MXUA-24T
CM50MXUAP-24T
CM50MXUB-13T
CM50MXUBP-13T
CM600C1Y-24T
CM600DX-13T
CM600DX-24T
CM600DX-34T
CM600DXP-13T
CM600DXP-24T
CM600DXP-34T
CM600DY-13T
CM600DY-24T
CM75DY-34T
CM75MXUB-13T
CM75MXUB-24T
CM75MXUBP-13T
CM75MXUBP-24T
CM75MXUC-24T
CM75MXUCP-24T
CM800DW-24T
CM800DW-34T
CM800DW-34TA
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM S1 series

CM100RX-24S1
CM100TX-24S1
CM150RX-24S1
CM150TX-24S1
CM225DX-24S1
CM300DX-24S1
CM300RXL-24S1
CM400ST-24S1
CM450DX-24S1
CM600DX-24S1
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM S series

CM1000DUC-34SA
CM1000DXL-24S
CM1000HA-34S
CM100MXA-24S
CM100RX-24S
CM100TX-24S
CM1400DUC-24S
CM1400HA-24S
CM150DX-24S
CM150DX-34SA
CM150EXS-24S
CM150RX-24S
CM150RXL-34SA
CM150TX-24S
CM1800DY-34S
CM200DX-24S
CM200DX-34SA
CM200EXS-24S
CM200EXS-34SA
CM200RXL-24S
CM2500DY-24S
CM300DX-24S
CM300DX-34SA
CM300DY-24S
CM300EXS-24S
CM35MXA-24S
CM400C1Y-24S
CM450DX-24S
CM450DXL-34SA
CM450DY-24S
CM500C2Y-24S
CM50MXA-24S
CM600DXL-24S
CM600DXL-34SA
CM600DY-24S
CM600HA-34S
CM75MXA-24S
CM75MXA-34SA
CM75RX-24S
CM75RX-34SA
CM75TX-24S
CM800DY-24S
CM800HA-34S
CM900DUC-24S
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM NX series

CM100MX-12A
CM100RX-12A
CM100RX-24A
CM150DX-24A
CM150RX-12A
CM200DX-24A
CM200RX-12A
CM300DX-12A
CM300DX-24A
CM35MX-24A
CM400DX-12A
CM400HX-24A
CM450DX-24A
CM50MX-24A
CM600HX-12A
CM600HX-24A
CM75MX-12A
CM75MX-24A
CM75RX-24A
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM NF series

CM1000DUC-34NF
CM100DY-24NF
CM100RL-12NF
CM100RL-24NF
CM100TL-12NF
CM100TL-24NF
CM1400DUC-24NF
CM150DY-12NF
CM150DY-24NF
CM150RL-12NF
CM150RL-24NF
CM150TL-12NF
CM150TL-24NF
CM200DY-12NF
CM200DY-24NF
CM200RL-12NF
CM200RL-24NF
CM200TL-12NF
CM200TL-24NF
CM300DY-12NF
CM300DY-24NF
CM400DY-12NF
CM400DY-24NF
CM50RL-24NF
CM50TL-24NF
CM600DU-24NF
CM600DY-12NF
CM75RL-12NF
CM75RL-24NF
CM75TL-12NF
CM75TL-24NF
CM900DUC-24NF
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM TH series

CM200DY-24TH
CM400DU-24TH
CM400DY-24TH
CM600DU-24TH
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM NFH series

CM100DU-24NFH
CM100DUS-12F
CM150DU-24NFH
CM150DUS-12F
CM200DU-12NFH
CM200DU-24NFH
CM300DU-12NFH
CM300DU-24NFH
CM400DU-12NFH
CM400DU-24NFH
CM600DU-12NFH
CM600DU-24NFH
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM A series

CM100DY-24A
CM100DY-34A
CM150DY-24A
CM150DY-34A
CM200DY-24A
CM200DY-34A
CM300DY-24A
CM300DY-34A
CM400DY-24A
CM400DY-34A
CM400HA-24A
CM500HA-34A
CM600DY-24A
CM600HA-24A
CM75DY-34A
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM F series

CM100DU-12F
CM100DU-24F
CM100TU-12F
CM100TU-24F
CM150DU-12F
CM150DU-24F
CM150TU-12F
CM200DU-12F
CM200DU-24F
CM200TU-12F
CM300DU-12F
CM300DU-24F
CM350DU-5F
CM400DU-12F
CM400DU-24F
CM400DU-5F
CM400HU-24F
CM450HA-5F
CM50DU-24F
CM50TU-24F
CM600DU-24F
CM600DU-5F
CM600HA-5F
CM600HN-5F
CM600HU-12F
CM600HU-24F
CM75DU-12F
CM75DU-24F
CM75TU-12F
CM75TU-24F
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM KA series

CM100DU-34KA
CM150DU-34KA
CM200DU-34KA
CM300DU-34KA
CM400DU-34KA
CM50TU-34KA
CM75TU-34KA
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM U series

CM100BU-12H
CM100DU-12H
CM100DU-24H
CM100E3U-12H
CM100E3U-24H
CM100TU-12H
CM100TU-24H
CM150DU-12H
CM150DU-24H
CM150E3U-12H
CM150E3U-24H
CM150TU-12H
CM200DU-12H
CM200DU-24H
CM200E3U-12H
CM200TU-12H
CM300DU-12H
CM300DU-24H
CM400DU-12H
CM400HU-24H
CM50DU-24H
CM50E3U-24H
CM50TU-24H
CM600HU-12H
CM600HU-24H
CM75BU-12H
CM75DU-12H
CM75DU-24H
CM75E3U-12H
CM75E3U-24H
CM75TU-12H
CM75TU-24H
...............

Transistor Igbt Mitsubishi CM X series

CM1000HG-130XA
CM1200HC-66X
CM1200HCB-66X
CM1350HG-90X
CM1500HC-90XA
CM1500HG-90X
CM1800HC-66X
CM1800HG-66X
CM2400HC-34X
CM450DE-66X
CM600DE-66X
CM900HG-130X
...............

HVIPM CM S series

CM1200DC-34S
CMH1200DC-34S
...............

HVIPM CM N series

CM1200DB-34N
CM1200DC-34N
CM1200E4C-34N
CM1200HCB-34N
CM1800HC-34N
CM1800HCB-34N
CM2400HC-34N
CM2400HCB-34N
CM800DZB-34N
...............

HVIPM CM R series

CM1000E4C-66R
CM1000HC-66R
CM1200HC-90R
CM1200HG-90R
CM1500HC-66R
CM1500HG-66R
CM750HG-130R
CM800HC-90R
...............

HVIPM CM H series

CM1200HA-34H
CM1200HA-50H
CM1200HA-66H
CM1200HB-50H
CM1200HB-66H
CM1200HC-34H
CM1200HC-50H
CM1200HC-66H
CM1200HG-66H
CM1600HC-34H
CM1800HC-34H
CM200HG-130H
CM2400HC-34H
CM400DY-50H
CM400DY-66H
CM400E2G-130H
CM400E4G-130H
CM400HB-90H
CM400HG-66H
CM600DY-34H
CM600E2Y-34H
CM600HB-90H
CM600HG-130H
CM600HG-90H
CM800DZ-34H
CM800E2C-66H
CM800E2Z-66H
CM800E6C-66H
CM800HA-34H
CM800HA-50H
CM800HA-66H
CM800HB-50H
CM800HB-66H
CM800HC-66H
CM900HB-90H
CM900HC-90H
CM900HG-90H
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo