Cảm biến quang điện Leuze 3C series

Photoelectric sensor Leuze 3C
Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Leuze

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Cảm biến quang điện (Photoelectric sensor). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Cảm biến quang điện photoelectric sensor Leuze 3C series của Đức, được sử dụng để xác định khoảng cách, sự hiện diện hoặc vắng mặt của đối tượng.

Series 3C có đa dạng các sản phẩm, cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như trong công nghệ đóng gói và công nghệ xử lý.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Điện áp: Tùy model
Dòng điện: Tùy model
Khoảng hoạt động: Tùy model
Thương hiệu: Leuze
Xuất xứ TH: Đức

Tên gọi khác của sản phẩm:

Photoelectric sensor Leuze 3C series

Photoelectric sensor Leuze LE3C series

Cảm biến quang điện xuyên tia - Throughbeam photoelectric sensors

LE3C.B/6G
LE3C.B/6G-M8
LE3C/4-200-M8.3
LE3C/4W-200-M8
LE3C/6G
LE3C/6G-200-M12
LE3C/6G-5000
LE3C/6G-M8
LE3CL1.1/6G
LE3CL1.1/6G-200-M12
LE3CL1.1/6G-200-M8
LE3CL1.1/6G-M8
LE3CL1.B1/6G-M8
...............

Photoelectric sensor Leuze LS3C series

Cảm biến quang điện xuyên tia - Throughbeam photoelectric sensors

LS3C.B/8X-M8
LS3C.B/XX
LS3C.B/XX-M8
LS3C/8X
LS3C/8X-200-M12
LS3C/8X-200-M8
LS3C/8X-5000
LS3C/8X-M8
LS3C/X-200-M8.3
LS3C/XX-200-M12
LS3C/XX-M8
LS3CL1.B/8X-M8
LS3CL1.B/XX-M8
LS3CL1/8X-200-M12
LS3CL1/8X-M8
LS3CL1/XX
LS3CL1/XX-200-M12
LS3CL1/XX-200-M8
LS3CL1/XX-M8
...............

Photoelectric sensor Leuze PRK3C series

Cảm biến quang điện phản xạ - Retro-reflective photoelectric sensors

PRK3C.1/6G
PRK3C.1/6G-M8
PRK3C.A3/2N
PRK3C.A3/2N-M8
PRK3C.A3/4-200-M8.3
PRK3C.A3/4-M8.3
PRK3C.A3/4P
PRK3C.A3/4P-200-M12
PRK3C.A3/4P-200-M8
PRK3C.A3/4P-M8
PRK3C.A3/4T
PRK3C.A3/4T-200-M12
PRK3C.A3/4T-200-M8
PRK3C.A3/4T-M8
PRK3C.A3/6T-M8
PRK3C.A3/LP
PRK3C.A3/LP-M8
PRK3C.B/6G-200-M12
PRK3C.B/6G-M8
PRK3C.B1/6G-M8
PRK3C.BA3/2N
PRK3C.BA3/4P
PRK3C.BA3/4P-200-M12
PRK3C.BA3/4P-200-M8
PRK3C.BA3/4P-M8
PRK3C.BA3/4T-200-M12
PRK3C.BA3/4T-M8
PRK3C.BT3/2N-M8
PRK3C.BT3/4P
PRK3C.BT3/4P-200-M12
PRK3C.BT3/4P-M8
PRK3C.BT3/4T
PRK3C.BT3/4T-200-M12
PRK3C.BT3/4T-M8
PRK3C.BTT3/4P
PRK3C.BTT3/4P-200-M12
PRK3C.BTT3/4P-200-M8
PRK3C.BTT3/4P-M8
PRK3C.BTT3/4T
PRK3C.BTT3/4T-M8
PRK3C.T3/2N
PRK3C.T3/2N-M8
PRK3C.T3/2T
PRK3C.T3/2T-M8
PRK3C.T3/4P
PRK3C.T3/4P-200-M12
PRK3C.T3/4P-200-M8
PRK3C.T3/4P-M8
PRK3C.T3/4T
PRK3C.T3/4T-200-M12
PRK3C.T3/4T-200-M8
PRK3C.T3/4T-5000
PRK3C.T3/4T-M8
PRK3C.T3/6G
PRK3C.T3/6G-200-M12
PRK3C.T3/6T-M8
PRK3C.T3/LP-200-M12
PRK3C.T3/LP-M8
PRK3C.T3/P-M8.3
PRK3C.T3/P4-200-M12
PRK3C.T3/PT-M8
PRK3C.TT3/4P
PRK3C.TT3/4P-200-M12
PRK3C.TT3/4P-200-M8
PRK3C.TT3/4P-M8
PRK3C.TT3/4T
PRK3C.TT3/4T-200-M12
PRK3C.TT3/4T-200-M8
PRK3C.TT3/4T-M8
PRK3C.TT3/LP-M8
PRK3C/4P
PRK3C/6-M8.3
PRK3C/6G
PRK3C/6G-200-M12
PRK3C/6G-200-M8
PRK3C/6G-M8
PRK3C/P-M8.3
PRK3C/PX-200-M12
PRK3C/PX-200-M8
PRK3C/PX-M8
...............

Photoelectric sensor Leuze PRK3CL, RK3C series

Cảm biến quang điện phản xạ - Retro-reflective photoelectric sensors

PRK3CL1.A3/2-M8.3
PRK3CL1.A3/4-200-M8.3
PRK3CL1.A3/4-M8.3
PRK3CL1.A3/4P
PRK3CL1.A3/4P-200-M12
PRK3CL1.A3/4P-200-M8
PRK3CL1.A3/4P-M8
PRK3CL1.A3/4T
PRK3CL1.A3/4T-200-M12
PRK3CL1.A3/4T-200-M8
PRK3CL1.A3/4T-M8
PRK3CL1.A3/6-M8.3
PRK3CL1.A3/6T-M8
PRK3CL1.A3/LP
PRK3CL1.A3/LP-200-M12
PRK3CL1.A3/LP-M8
PRK3CL1.A3/P-M8.3
PRK3CL1.A3/PT-M8
PRK3CL1.BA3/2N
PRK3CL1.BA3/4P
PRK3CL1.BA3/4P-200-M12
PRK3CL1.BA3/4P-200-M8
PRK3CL1.BA3/4P-M8
PRK3CL1.BA3/4T
PRK3CL1.BA3/4T-M8
PRK3CL1.BA3/LP-M8
PRK3CL1.BT3/4T-M8
PRK3CL1.BT3/LP-M8
PRK3CL1.BTT3/4P-M8
PRK3CL1.T3/2N
PRK3CL1.T3/2N-M8
PRK3CL1.T3/2T
PRK3CL1.T3/4-M8.3
PRK3CL1.T3/4P
PRK3CL1.T3/4P-200-M12
PRK3CL1.T3/4P-200-M8
PRK3CL1.T3/4P-M8
PRK3CL1.T3/4T
PRK3CL1.T3/4T-200-M12
PRK3CL1.T3/4T-200-M8
PRK3CL1.T3/4T-M8
PRK3CL1.T3/LP-M8
PRK3CL1.TT3/4P-M8
RK3C.1/2N
RK3C.1/6G
RK3C.1/6G-M8
RK3C/N2-200-M8
RK3C/P4-200-M8
RK3CL1.A3/6T
RK3CL1.A3/6T-M8
...............

Photoelectric sensor Leuze HT3C series

Cảm biến khuếch tán - Diffuse sensors with background suppression

HT3C-350F/4P-200-M8
HT3C-60F.S/4W-M8P1
HT3C-95F/4P-200-M8
HT3C.3/66-M8
HT3C.3/6T-M8
HT3C.3/6W-M8
HT3C.3/6X-M8
HT3C.3/L6-M8
HT3C.B/4-200-M8.3
HT3C.B/4-M8.3
HT3C.B/4P
HT3C.B/4P-200-M12
HT3C.B/4P-200-M8
HT3C.B/4P-M8
HT3C.B3/L6-M8
HT3C.BS/4P
HT3C.BS/4P-200-M12
HT3C.BS/4P-200-M8
HT3C.BS/4P-M8
HT3C.BS3/L6-M8
HT3C.BV/4P
HT3C.BV/4P-200-M12
HT3C.BV/4P-200-M8
HT3C.BV/4P-M8
HT3C.BVXL/4P-200-M12
HT3C.BXL/4P
HT3C.BXL/4P-200-M12
HT3C.BXL/4P-200-M8
HT3C.BXL/4P-M8
HT3C.HF/4P
HT3C.S/2N
HT3C.S/2N-200-M12
HT3C.S/2N-M8
HT3C.S/4-200-M8.3
HT3C.S/4-M8.3
HT3C.S/4P
HT3C.S/4P-200-M12
HT3C.S/4P-200-M8
HT3C.S/4P-M8
HT3C.S/6-M8.3
HT3C.S/6G-M8
HT3C.S3/6X
HT3C.S3/6X-M8
HT3C.S3/L6-M8
HT3C.V/2N
HT3C.V/2N-M8
HT3C.V/4P
HT3C.V/4P-200-M12
HT3C.V/4P-200-M8
HT3C.V/4P-M8
HT3C.V/4X-M8
HT3C.VXL/4P-200-M12
HT3C.VXL/6G-M8
HT3C.XL/2N
HT3C.XL/2N-200-M12
HT3C.XL/2N-M8
HT3C.XL/4P
HT3C.XL/4P-200-M12
HT3C.XL/4P-200-M8
HT3C.XL/4P-M8
HT3C.XL/6-M8.3
HT3C.XL/G-M8.3
HT3C/2N
HT3C/2N-200-M12
HT3C/2N-200-M8
HT3C/2N-M8
HT3C/4-200-M8.3
HT3C/4-M8.3
HT3C/4P
HT3C/4P-200-M12
HT3C/4P-200-M8
HT3C/4P-M8
HT3C/4X-M8
HT3C/6G-M8
HT3C/PX-M8
...............

Photoelectric sensor Leuze HT3CI, HT3CL series

Cảm biến khuếch tán - Diffuse sensors with background suppression

HT3CI.X/4P-200-M12
HT3CI.X/4P-M8
HT3CI/2N
HT3CI/2N-200-M8
HT3CI/4P
HT3CI/4P-200-M12
HT3CI/4P-200-M8
HT3CI/4P-M8
HT3CIX4P200M12BTX003M572
HT3CL1.B/4P
HT3CL1.B/4P-200-M12
HT3CL1.B/4P-200-M8
HT3CL1.B/4P-M8
HT3CL1/2N
HT3CL1/2N-M8
HT3CL1/4P
HT3CL1/4P-200-M12
HT3CL1/4P-200-M8
HT3CL1/4P-M8
HT3CL2.B/4P
HT3CL2.B/4P-200-M12
HT3CL2.B/4P-200-M8
HT3CL2.B/4P-M8
HT3CL2/2N
HT3CL2/2N-M8
HT3CL2/4P
HT3CL2/4P-200-M12
HT3CL2/4P-200-M8
HT3CL2/4P-M8
HT3CL2/6G-M8
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo