Van giảm áp Tokyo Keiki URG series

Hình ảnh tượng trưng, mỗi model có thể khác biệt
Brand: Tokyo Keiki

Starline có thể cung cấp hầu hết các loại Van giảm áp (Relief valve). Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất


Sản phẩm chính hãng, mới 100%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng miễn phí toàn quốc


Giá: Liên hệ
Tư vấn: 0979-408-428

Thông tin sản phẩm

Van giảm áp relief valve Tokyo Keiki URG series của Nhật Bản, được sử dụng để xả hoặc điều hướng chất lỏng hoặc khí ra khỏi hệ thống khi vượt quá áp suất cho phép.

Thông số kỹ thuật

Mỗi model có các thông số khác nhau. Nếu bạn yêu cầu, Starline sẽ gửi bảng thông số kỹ thuật của một mã model cụ thể đến bạn.

Áp suất: Tùy model
Tốc độ dòng chảy: Tùy model
Thương hiệu: Tokyo Keiki
Xuất xứ TH: Nhật Bản

Tên gọi khác của sản phẩm:

Relief valve Tokyo Keiki URG series

Relief valve Tokyo Keiki URG1-06 series

URG1-06-B-13-JA-J
URG1-06-B-13-JA-S1-J
URG1-06-B-13-S9-JA-J
URG1-06-B-13-S9-JA-S1-J
URG1-06-BV-13-JA-J
URG1-06-BV-13-JA-S1-J
URG1-06-BV-13-S9-JA-J
URG1-06-BV-13-S9-JA-S1-J
URG1-06-C-13-JA-J
URG1-06-C-13-JA-S1-J
URG1-06-C-13-S9-JA-J
URG1-06-C-13-S9-JA-S1-J
URG1-06-CV-13-JA-J
URG1-06-CV-13-JA-S1-J
URG1-06-CV-13-S9-JA-J
URG1-06-CV-13-S9-JA-S1-J
URG1-06-F-13-JA-J
URG1-06-F-13-JA-S1-J
URG1-06-F-13-S9-JA-J
URG1-06-F-13-S9-JA-S1-J
URG1-06-FV-13-JA-J
URG1-06-FV-13-JA-S1-J
URG1-06-FV-13-S9-JA-J
URG1-06-FV-13-S9-JA-S1-J
...............

Relief valve Tokyo Keiki URG2-06 series

URG2-06-B-13-JA-J
URG2-06-B-13-JA-S1-J
URG2-06-B-13-S9-JA-J
URG2-06-B-13-S9-JA-S1-J
URG2-06-BV-13-JA-J
URG2-06-BV-13-JA-S1-J
URG2-06-BV-13-S9-JA-J
URG2-06-BV-13-S9-JA-S1-J
URG2-06-C-13-JA-J
URG2-06-C-13-JA-S1-J
URG2-06-C-13-S9-JA-J
URG2-06-C-13-S9-JA-S1-J
URG2-06-CV-13-JA-J
URG2-06-CV-13-JA-S1-J
URG2-06-CV-13-S9-JA-J
URG2-06-CV-13-S9-JA-S1-J
URG2-06-F-13-JA-J
URG2-06-F-13-JA-S1-J
URG2-06-F-13-S9-JA-J
URG2-06-F-13-S9-JA-S1-J
URG2-06-FV-13-JA-J
URG2-06-FV-13-JA-S1-J
URG2-06-FV-13-S9-JA-J
URG2-06-FV-13-S9-JA-S1-J
...............

Relief valve Tokyo Keiki URG1-10 series

URG1-10-B-12-JA-J
URG1-10-B-12-JA-M
URG1-10-B-12-JA-S1-J
URG1-10-B-12-JA-S1-M
URG1-10-B-12-S9-JA-J
URG1-10-B-12-S9-JA-M
URG1-10-B-12-S9-JA-S1-J
URG1-10-B-12-S9-JA-S1-M
URG1-10-BV-12-JA-J
URG1-10-BV-12-JA-M
URG1-10-BV-12-JA-S1-J
URG1-10-BV-12-JA-S1-M
URG1-10-BV-12-S9-JA-J
URG1-10-BV-12-S9-JA-M
URG1-10-BV-12-S9-JA-S1-J
URG1-10-BV-12-S9-JA-S1-M
URG1-10-C-12-JA-J
URG1-10-C-12-JA-M
URG1-10-C-12-JA-S1-J
URG1-10-C-12-JA-S1-M
URG1-10-C-12-S9-JA-J
URG1-10-C-12-S9-JA-M
URG1-10-C-12-S9-JA-S1-J
URG1-10-C-12-S9-JA-S1-M
URG1-10-CV-12-JA-J
URG1-10-CV-12-JA-M
URG1-10-CV-12-JA-S1-J
URG1-10-CV-12-JA-S1-M
URG1-10-CV-12-S9-JA-J
URG1-10-CV-12-S9-JA-M
URG1-10-CV-12-S9-JA-S1-J
URG1-10-CV-12-S9-JA-S1-M
URG1-10-F-12-JA-J
URG1-10-F-12-JA-M
URG1-10-F-12-JA-S1-J
URG1-10-F-12-JA-S1-M
URG1-10-F-12-S9-JA-J
URG1-10-F-12-S9-JA-M
URG1-10-F-12-S9-JA-S1-J
URG1-10-F-12-S9-JA-S1-M
URG1-10-FV-12-JA-J
URG1-10-FV-12-JA-M
URG1-10-FV-12-JA-S1-J
URG1-10-FV-12-JA-S1-M
URG1-10-FV-12-S9-JA-J
URG1-10-FV-12-S9-JA-M
URG1-10-FV-12-S9-JA-S1-J
URG1-10-FV-12-S9-JA-S1-M
...............

Relief valve Tokyo Keiki URG2-10 series

URG2-10-B-12-JA-J
URG2-10-B-12-JA-M
URG2-10-B-12-JA-S1-J
URG2-10-B-12-JA-S1-M
URG2-10-B-12-S9-JA-J
URG2-10-B-12-S9-JA-M
URG2-10-B-12-S9-JA-S1-J
URG2-10-B-12-S9-JA-S1-M
URG2-10-BV-12-JA-J
URG2-10-BV-12-JA-M
URG2-10-BV-12-JA-S1-J
URG2-10-BV-12-JA-S1-M
URG2-10-BV-12-S9-JA-J
URG2-10-BV-12-S9-JA-M
URG2-10-BV-12-S9-JA-S1-J
URG2-10-BV-12-S9-JA-S1-M
URG2-10-C-12-JA-J
URG2-10-C-12-JA-M
URG2-10-C-12-JA-S1-J
URG2-10-C-12-JA-S1-M
URG2-10-C-12-S9-JA-J
URG2-10-C-12-S9-JA-M
URG2-10-C-12-S9-JA-S1-J
URG2-10-C-12-S9-JA-S1-M
URG2-10-CV-12-JA-J
URG2-10-CV-12-JA-M
URG2-10-CV-12-JA-S1-J
URG2-10-CV-12-JA-S1-M
URG2-10-CV-12-S9-JA-J
URG2-10-CV-12-S9-JA-M
URG2-10-CV-12-S9-JA-S1-J
URG2-10-CV-12-S9-JA-S1-M
URG2-10-F-12-JA-J
URG2-10-F-12-JA-M
URG2-10-F-12-JA-S1-J
URG2-10-F-12-JA-S1-M
URG2-10-F-12-S9-JA-J
URG2-10-F-12-S9-JA-M
URG2-10-F-12-S9-JA-S1-J
URG2-10-F-12-S9-JA-S1-M
URG2-10-FV-12-JA-J
URG2-10-FV-12-JA-M
URG2-10-FV-12-JA-S1-J
URG2-10-FV-12-JA-S1-M
URG2-10-FV-12-S9-JA-J
URG2-10-FV-12-S9-JA-M
URG2-10-FV-12-S9-JA-S1-J
URG2-10-FV-12-S9-JA-S1-M
...............

Do có quá nhiều linh kiện và các mã series, model khác nhau, có thể sản phẩm mà bạn đang tìm lại không có trên website. Nếu vậy, bạn có thể:

Danh mục Linh kiện

Trở lại phía trên đầu
Zalo